Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Humlab är en enhet och en forskningsinfrastruktur vid Humanistisk fakultet på Umeå universitet. Vårt uppdrag är att initiera, inspirera och utveckla samspelet mellan traditionell humaniora, kultur och informationsteknik inom forskning, forskarutbildning och undervisning. Humlab består för närvarande av cirka 20 medarbetare. Läs mer om Humlab här.

Bakgrund

Humlab söker en postdoktor för forskning inom infrastrukturprojekt kopplat till Swe-Clarin som är en nationell nod i europeiska CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) – ett ESFRI-initiativ för att bygga upp en infrastruktur för e-vetenskap inom humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer om Swe-Clarin här.

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att skapa en sammanhållen digital infrastruktur som möter moderna lingvistiska forskningsbehov vad gäller säkerhet i lagring av material och i access för forskare, samt tillförlitlighet i analyser. Projektet kommer att utgå ifrån ramverket kring Emu (Läs mer om Emu här) och bygga upp en infrastruktur inom vilken nya forskarstuderande och befintliga migrerade projekt kan få så mycket stöd i arbetet som möjligt från upparbetade arbets- och analysflöden och utbildningar inom dessa. Inom projektet kommer också arbetsflöden och utbildningar att upparbetas för programvarorna ELAN, Praat och Phon.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn ska tillsammans med experter knutna till Swe-Clarin samt teknisk personal medverka till uppbyggnaden av infrastrukturen vid Humlab, vad gäller förbereda arbets- och analys-flöden, säkerställa en bred tillämpbarhet för infrastrukturen samt samverka med forskare i miljön. Postdoktorn ska också delta i utvecklingen av undervisningsinsatser inom Humlab riktad mot att öka tillgängligheten av infrastrukturen gentemot pågående och nya projekt samt att vara en av infrastrukturens kontaktpersoner.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För denna anställning krävs för behörighet doktorsexamen inom fonetik, lingvistik inklusive datorlingvistik, logopedi, eller motsvarande. Den sökande ska också ha grundläggande förståelse för svårigheterna att organisera större mängder insamlat talmaterial, samt de lagar och regelverk som gäller sådant material. Den sökande ska också ha erfarenhet av arbete med ramverket Emu eller något av programvarorna ELAN, Praat, Phon och Alvin. Dokumenterade programmeringskunskaper, i synnerlighet i R, är meriterande.

En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Urvalet bland de sökande kommer att göras med hänsyn till hur väl kandidaten kan påvisa tidigare erfarenhet av talbaserad språkvetenskaplig forskning baserad på digitala metoder och verktyg. Dokumenterad självständighet i forskning och publicering av forskningsresultat är meriterande.

Den sökande förväntas ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp då forskningsprojektet omfattar ett större forskningsteam. Mycket goda kunskaper i engelska och svenska både i tal och skrift är en förutsättning för att förstå projektets data.

I bedömningen läggs i första hand vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering, och i andra hand vid kvaliteten och genomförbarheten av en kortfattad presentation av forskningsintressen och idéer som är relevanta för anställningen.

Ansökan

Ansökan skall innehålla ett kort personligt brev, CV, kopior på relevanta betyg och intyg, publikationslista, två referenser samt en kortfattad presentation av forskningsintressen och idéer relevanta för de beskrivna arbetsuppgifterna för anställningen.

Ansökan sker genom Umeå Universitets rekryteringssystem senast 20:e januari 2020.

Övriga upplysningar

Anställningen omfattar 24 månader med tillträde 2020-04-01 eller enligt överenskommelse.

För ytterligare information kontakta Föreståndare Stefan Gelfgren, +46 90 786 50 87, stefan.gelfgren@umu.se eller Fredrik Karlsson +46 90 786 14 70, fredrik.k.karlsson@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-04-01
Löneform Månadslön enligt kollektivavtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1974-19
Kontakt
  • Stefan Gelfgren Föreståndare, 090-786 50 87, stefan.gelfgren@umu.se
  • Fredrik Karlsson , 090-786 14 70, fredrik.k.karlsson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-12-18
Sista ansökningsdag 2020-01-20

Return to job vacancies