Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en projektassistent för arbete vid databasen SEAD. Anställningen omfattar 4 månader (100%). 

Projektbeskrivning
Projektet är ett samarbete mellan Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) i och Humlab i Umeå, och inkluderar arbete med data från Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) vid Stockholms universitet och Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi (VDL), Geologiska institutionen vid Lunds universitet (www.archlab.se). Huvudsakligt fokus inom anställningen är i första hand kvalitetskontroll och leverans av data från Umeå universitet till externa partners inkl. DataARC (NSF), Ariadne+ (H2020) och SBDI (VR). Anställningen är finansierad av infrastrukturmedel från Umeå universitet.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer att omfatta följande huvudsakliga arbetsuppgifter:

·     Fortsättning av systematisk översyn av analoga och digitala data för makrofossiler och markkemiska analyser från miljöarkeologiska laboratoriet.
·     Vidare utveckling och dokumentation av processer för insamling och digitalisering av detta material enligt SEAD-databasens ramverk.
·     Arbete med projektets webb och annan dokumentation inom projektet.
·     Sammanställa och ta fram material för rapporter inom projektet. 

Arbetet kommer att vara stationerat i Umeå. Arbetet förutsätter att du är närvarande vid det Miljöarkeologiska laboratoriet under hela anställningstiden. Behov kan finnas av att representera SEAD-projektet vid möten, konferenser och seminarier och tillsammans med andra projektdeltagare ta fram presentationsmaterial till dessa. 

Kompetenskrav
Du har avlagt mastersexamen i arkeologi, miljöarkeologi, kvartärgeologi eller annat relevant ämne med erfarenhet av arkeologi och relevanta naturvetenskapliga ämnen (t.ex. paleoekologi, limnologi). Dessutom har du erfarenhet av att arbeta med miljöarkeologiska databaser (t.ex. SEAD, BugsCEP) och dokumenterad erfarenhet av arbete med miljöarkeologiska data eller motsvarande.

Även erfarenhet av rapportskrivning relaterad till miljöarkeologiska data eller motsvarande, erfarenhet av kvalitetskontroll av databaser genom t.ex. SQL-frågor, samt jämförelse av exporterade data från olika databasversioner eller system och erfarenhet av att arbeta med metadataspråk som t.ex. GeoJSON och XML utgör krav för denna anställning. 

Du har förmåga att utvärdera data med avseende på tillförlitlighet och representativitet. Du är en kompetent användare av MS Excel och har erfarenhet av att arbeta med kalkylblad och inmatning i databaser. 

För denna anställning krävs också att du har en mycket god förmåga att läsa, skriva och kommunicera på svenska och engelska, förmåga att arbeta självständigt och som del i en projektgrupp bestående av 4-8 personer samt förmåga att genomföra presentationer och interagera vid möten med upp till 15 deltagare (på engelska och svenska). 

Önskvärda kvalifikationer
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med databaser (design, normalisering, SQL) och erfarenhet av mjukvarutestning och dokumentation i samband med detta. Programmerings- eller scriptingerfarenhet (t.ex. Python, PostgreSQL funktioner, VBA) och erfarenhet av gränssnittsutveckling ses också som en merit.

Ansökan
Till ansökan skall bifogas:

(1) Ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för anställningen, redogör för dina kvalifikationer, och förklarar hur dessa är relevanta för arbetsuppgifterna (1-2 sidor).
(2) En meritförteckning (Curriculum Vitae) med komplett lista över examensarbeten och eventuella publikationer, och kopior av examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg.
 (3) En lista med 2 referenspersoner, inklusive kontaktuppgifter.


Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-12-06. 

Övriga upplysningar
Anställningen är på heltid under 4 månader med tillträde 2019-12-18 eller enligt överenskommelse. 

Du kommer att arbeta under handledning av projektledaren, Philip Buckland, men också själv aktivt konsultera utvecklarna inom SEAD-infrastrukturen hos Humlab i Umeå. All projektdokumentation kommer att ske på engelska och forskningsmiljön vid Miljöarkeologiska laboratoriet omfattar både svenska och engelska. De aktuella arkiven omfattar data både på engelska och svenska. 

Umeå universitet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. I ämnet arkeologi finns för närvarande en övervikt av manliga lärare och forskare och vi ser därför gärna kvinnliga sökande. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare för SEAD Philip Buckland (090-786 5292 eller e-post philip.buckland@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-786 9990, jonas.nilsson@umu.se). 

För information om institutionen, se Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-04-18
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-12-18 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1744-19
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
  • Philip Buckland, föreståndare för SEAD, 090-786 52 92, philip.buckland@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-11-20
Sista ansökningsdag 2019-12-06

Return to job vacancies