Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot yrkeslärarutbildning

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot yrkeslärarutbildning.

Arbetsuppgifter
Arbetet avser i första hand undervisning inom Yrkeslärarprogrammet men kan även komma att innefatta kurser vid övriga programutbildningar som institutionen är verksam inom. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen kan omfatta både campus och nätdistanskurser samt moment- och kursansvar. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten, kan också ingå i arbetsuppgifterna.

En viktig aspekt i all undervisning vid institutionen är dess vetenskapliga anknytning. Innehavaren av anställningen som universitetslektor förväntas följaktligen även kunna bidra till institutionens gemensamma forskningsmiljö samt att delta i arbetet med att utveckla forskning genom att bland annat söka extern finansiering.
Vid Samhällsvetenskaplig fakultet tilldelas universitetslektorer 20 % kompetensutvecklingstid.

Tjänstgöringsorten är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten, förväntas.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4§ i högskoleförordningen och Umeå universitets anställningsordning den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Behörigheten avser doktorsexamen avlagd i pedagogiskt arbete, pedagogik eller motsvarande.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning, gälla. Graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet kommer att ges lika och särskild vikt vid urvalet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömning är bredd och djup i forskningen, originalitet, produktivitet, bidrag till det internationella vetenskapssamhället, uppdrag inom vetenskapssamhället samt samverkan med det omgivande samhället. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt läggas vid vetenskaplig erfarenhet av relevans för anställningen.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan, förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning, handleda och examinera studenter samt medverka i pedagogiskt utvecklingsarbete. I den pedagogiska skickligheten innefattas även ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Utöver den vetenskapliga och pedagogiska skicklighet som är ett krav för anställningen, skall även relevant yrkesskicklighet beaktas. Det är därför särskilt meriterande om sökande själv är utbildad yrkeslärare samt har egen professionserfarenhet från detta yrke.

Sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har ca 115 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1598-19
Kontakt
  • Per Kristmansson, per.kristmansson@umu.se, 090-786 56 89
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65, 070-268 87 67
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2019-11-18
Sista ansökningsdag 2019-12-17

Return to job vacancies