Umeå University, Medicinska fakulteten

Umeå University is dedicated to providing creative environments for learning and work. We offer a wide variety of courses and programmes, world leading research, and excellent innovation and collaboration opportunities. More than 4 000 employees and 30 000 students have already chosen Umeå University. We welcome your application!

The Faculty of Medicine, which consists of 13 departments, is responsible for biomedical research and courses in the field of nursing and health care and has an extensive research and graduate education in more than 80 subjects.

Institutionen för klinisk mikrobiologi söker en

Projektassistent (100 %), 10 månader fr o m 190301

Projektets mål är att undersöka mekanismer för inflammatorisk reglering vid virus- och bakterieinfektioner

Arbetsuppgifter

Karakterisering av medfött immunsvar i celler från olika transgena knockout-möss med hjälp av molekylära och cellbiologitekniker, såsom immunoblotting, ELISA och Real-tids-PCR. Radera eller överuttrycka olika gener i eukaryota celler med lenti / retrovirala system. Isolera genomiskt DNA och genotypbiopsier från transgena möss.

Kvalifikationer

Kandidatexamen i immunologi eller cell / molekylärbiologi. Tidigare erfarenhet av signaltransduktion i värdmikrobiell interaktion i synnerhet, erfarenhet av analyser av inflammatorisk aktivering krävs. Goda kunskaper i engelska (tal och skrift).

Ansökan

Ansökan görs via vårt e-rekryteringssystem, sista dag för ansökan är 2019-02-13 (onsdag).

Välkommen med din ansökan!

Type of employment Temporary position longer than 6 months
Contract type Full time
First day of employment Enligt överenskommelse
Salary Månadslön
Number of positions 1
Working hours 100 %
City Umeå
County Västerbottens län
Country Sweden
Reference number AN 2.2.1-189-19
Contact
  • Anders Sjöstedt, 090-785 11 20
Union representative
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Published 04.Feb.2019
Last application date 13.Feb.2019 11:59 PM CET

Return to job vacancies