Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Vid Institutionen för matematik och matematisk statistik bedrivs en stark och expanderande forskning inom fyra huvudsakliga forskningsområden: beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk statistik samt matematisk modellering och analys. Vi söker nu en forskare som kan stärka institutionens forskning inom matematisk modellering och analys. Sista ansökningsdag är 2017-03-15. 

Projektbeskrivning
Den sökande väntas arbeta i ungefär lika stor omfattning inom två pågående och externfinansierade forskningsprojekt riktade mot rumslig evolutionär ekologi samt klimatförändringars påverkan på nordliga sjöekosystem. Det första projektet är av inomvetenskaplig karaktär och syftar till att utveckla metoder för att studera evolutionär dynamik i rumsligt strukturerade populationer. Det andra är ett interdisciplinärt samarbetsprojekt med forskare vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap inom vilket den sökande väntas utveckla och studera sjöekosystemsmodeller.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är forskning inom externfinansierade projekt (de första åren inom de två projekt som beskrivs ovan) samt undervisning i matematik. Forskningen innefattar bland annat matematisk modellering av rumsligt- och/eller storleksstrukturerade populationer samt klimatförändringar och dess påverkan på sjöekosystem. Även matematisk analys med hjälp av tekniker från adaptiv dynamik (evolutionär invasionsanalys) och teorin för dynamiska system innefattas av forskningen liksom numerisk simulering av rumsligt strukturerade, storleksstrukturerade och individbaserade modeller med hjälp av högprestandadatorer. Undervisning avser främst kurser på grundläggande och avancerad nivå i matematik, men även handledning av examensarbeten kan förekomma. Även vissa administrativa uppdrag, exempelvis att anordna seminarier, kan ingå. Innehavaren av tjänsten kommer att ha sin huvudsakliga arbetsplats och bedriva sin huvudsakliga verksamhet vid Umeå universitets kreativa forskningsmiljö IceLab (www.org.umu.se/icelab/). 

Kompetenskrav
Du har en doktorsexamen i matematik, matematisk biologi, eller ett mycket närliggande område samt erfarenhet från modellering och analys av 1) evolutionära processer, särskilt med hjälp av metoder inom adaptiv dynamik/evolutionär invasionsanalys och/eller 2) rumsligt strukturerade populationer, t.ex. med reaktions-diffusionsekvationer samt 3) storleksstrukturerade populationer, 4) akvatiska ekologiska system och/eller 5) klimatförändringars påverkan på fysiologi och ekosystem. Du ska ha erfarenhet av att numeriskt implementera modeller och studera dessa med hjälp av datorsimulering på högprestandadatorer. Dokumenterat god undervisningserfarenhet inom ämnesområdet matematik är ett krav och du ska kunna bedriva högkvalitativ undervisning på engelska inom grundläggande och avancerad nivå i matematik. Erfarenhet från modellering och analys av akvatiska ekologiska system och klimatförändringars påverkan på fysiologi och ekosystem (punkt 4–5 ovan) är särskilt meriterande.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla ett:

 • ett personligt brev inkluderande dina kontaktuppgifter
 • ett CV
 • en publikationslista
 • en plan som beskriver den forskning du vill bedriva
 • en redogörelse för och dokumentation av vetenskaplig verksamhet
 • en redogörelse för och dokumentation av pedagogisk verksamhet
 • en redogörelse för och dokumentation av administrativ skicklighet liksom skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal
 • kontaktuppgifter till minst tre referenspersoner
 • vidimerade kopior av betyg
 • högst 10 vetenskapliga arbeten numrerade i enlighet med publikationslistan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro/Varbi och vara inkommen senast 2017-03-15.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Robert Johansson, tel 090-786 93 56, e-mail: robert.johansson@umu.se och av projektledarna Åke Brännström (ake.brannstrom@umu.se) och Sebastian Diehl (sebastian.diehl@umu.se)

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-289-17
Kontakt
 • Robert Johansson, 090-7869365
 • Åke Brännström, 090-7867862
 • Sebastian Diehl, 0907865738
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-02-21
Sista ansökningsdag 2017-03-15

Return to job vacancies