Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Enheten för Nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå Universitet, söker en postdoktor i nationalekonomi med inriktning mot miljöekonomi i allmänhet och bioenergi, energiomställning och effekter på svensk industri i synnerhet. Anställningen baseras på extern forskningsfinansiering och avser heltid under 24 månader. Tjänsten innehåller 20% undervisning och 80% forskning baserad på finansiering via programmet Bio4energy. Välkommen med din ansökan senast den 20 maj 2024.

Startdatum: 1 september 2024 eller efter överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Forskningen finansieras och genomförs inom ramen för programmet Bio4energy (www.bio4energy.se). Bio4energy är ett tvärvetenskapligt program med övergripande fokus på resan från skog, restprodukter och avfall till energi, kemikalier och materialutvinning. Den forskning som bedrivs inom ramen för denna anställning utgår från ett systemperspektiv med särskilt fokus på samhällsekonomi, marknader och industrins utveckling. Som postdoktor kommer du att ingå i ett team av seniora forskare inom nationalekonomi. Din arbetsplats är Enheten för Nationalekonomi vid Handelshögskolan, och du kommer även att vara en del av forskningsmiljön CERE (www.cere.se) med ett nätverk av forskare.

Den svenska energimarknaden har genomgått, och förväntas genomgå, stora förändringar med ökad konkurrens, ökande energipriser samt stora svängningar i relativpriser mellan energislag. En viktig frågeställning i detta sammanhang är hur industrins energianvändning och val mellan olika energislag redan har påverkats och eventuellt kommer att påverkas. Med utgångspunkt i detaljerade data från SCB som bland annat inkluderar energiförbrukning på företagsnivå för över 30 olika energislag kan studier av industrins förändrade energianvändning genomföras. Potentiella frågeställningar kan även relatera till betydelsen av geografiska områden, elprisområden och konkurrenssituation. Med större kunskaper om ovan nämnda faktorer ämnar forskningen även beröra eventuella effekter av styrmedel och regleringar relaterade till bioenergi och den svenska industrin.

Trots de relativt specifika frågeställningar som presenterats ovan kan forskningen i anställningen bedrivas med utgångspunkt i andra, men relaterade, frågeställningar. En del i anställningens inledande fas är att tillsammans med övriga forskare i projektet definiera relevanta frågeställningar i den beskrivna kontexten. Postdoktorn kan således själv bidra med forskningsfrågeställningar inom ramen för Bio4energy-programmet. I allmänhet betyder detta en koppling till biobränsle och bioenergi i ett systemperspektiv.

En del i anställningen är att undervisa på grund- och avancerad nivå i nationalekonomi, samt delta i planering av undervisning och eventuell kursadministration. Den sökande förväntas ha kompetens för undervisning inom flera områden i nationalekonomi såsom exempelvis mikro- och makroekonomi samt metodinriktade kurser. Även handledning av uppsatser kan vara en del i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas även delta i övrigt institutionsarbete.

Behörighetskrav
Den sökande ska ha en doktorsexamen i nationalekonomi. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Prioritet ges till sökande som har erhållit sin doktorsexamen för högst tre år sedan sista ansökningsdatum. En sökande som erhållit sin doktorsexamen innan dess kan beaktas under speciella omständigheter. Speciella omständigheter inkluderar sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fack eller liknande.

Bedömningskriterier
Vid bedömning av sökande läggs särskild vikt vid tidigare forskningsinsatser och forskningsplanering som är relevant för forskningsområdet, samt vetenskapliga färdigheter som visas genom publikationer i vetenskapliga tidskrifter och forskningsansökningar. Det är meriterande att den sökande har:

 • Tidigare erfarenhet av forskning med inriktning mot biobränslen, industriell organisation och marknadsmekanismer.
 • Kunskap och erfarenhet av kvantitativa metoder och tillämpad policyanalys.
 • Kunskap och erfarenhet av arbete med mikrodata.
 • Arbetat framgångsrikt i forskargrupper och levererat forskning inom givna tidsramar.
 • Samarbetsförmåga och kommunikativa färdigheter.
 • Visat förmåga att använda engelska skriftligt och muntligt.

Pedagogisk skicklighet avser arbete med studenter, den egna pedagogiska utvecklingen, samt bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet nationalekonomi.

Vid helt likvärdiga kvalifikationer kan könsfördelningen vid enheten beaktas.

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande delar:

 • Försättsblad med kontaktinformation.
 • Curriculum Vitae.
 • Kopior av examensbevis.
 • Beskrivning av tidigare forskningserfarenhet (1-2 sidor).
 • Beskrivning av framtida forskningsplaner, (1-2 sidor).
 • Beskrivning av tidigare pedagogisk verksamhet.
 • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.
 • Publikationslista.
 • Utvalda forskningsartiklar (max 5).

Din ansökan ska vara inkommen via universitetets e-rekryteringssystem senast den 20 maj 2024.

Information
För mer information, kontakta biträdande prefekt Tomas Sjögren, tomas.sjogren@umu.se,  +46(0)90 786 9994 eller docent Lars Person, lars.persson@umu.se, +46 (0)90 786 5845.

I varje rekryteringsprocess eftersträvar vi ökad mångfald och välkomnar därför särskilt kvinnor som sökande till anställningen.

Mer om Handelshögskolan 
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3800 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för nationalekonomi har ca 30 anställda. Vi bedriver forskning inom bland annat arbetsmarknad, offentlig ekonomi, miljö- och naturresursekonomi och ekonometri.

Läs mer om Handelshögskolan här: www.umu.se/handelshogskolan/ 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-614-24
Kontakt
 • Tomas Sjögren, 090-7869994,tomas.sjogren@umu.se
 • Lars Persson, 090-7865845,lars.persson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-04-19
Sista ansökningsdag 2024-05-20

Tillbaka till lediga jobb