Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA) söker en doktorand i arkitektur med inriktning mot kritiska studier i arkitektur och urbanism. Sista ansökningsdag är 28 april, 2024

Institutionella, politiska eller sociala förändringar innebär ofta djupgående rumsliga förändringar som påverkar människors och andra arters livsmiljöer. Arkitektur och byggd miljö gör skillnad oavsett skala. Små arkitektoniska justeringar kan leda till stora förändringar, en ogynnsam lokalisering av en verksamhet kan göra den både svårtillgänglig och svåranvänd och blotta närvaron av en social infrastruktur eller en välfärdsinstitution kan skapa symboliska samhällsvärden, såväl önskvärda som icke-önskvärda. Rumsliga arrangemang är aldrig värderingsfria, utan speglar och iscensätter maktrelationer samtidigt som de utmanar dem. 

Är du intresserad av ett doktorandprojekt där problematisering av och spekulering kring hur visioner, normer, policys och regelverk översätts och rumsliggörs i relation till angelägna samhällsfrågor, som t.ex. ojämlikhet, åldrande befolkning, välfärd, segregation, psykisk hälsa och välbefinnande, står i fokus? Vill du undersöka och teoretisera arkitektonisk agens, d.v.s. de performativa, relationella och omsorgsbetonade aspekterna av rumslig organisation och design? Detta doktorandprojekt kommer att vara en del av Arkitekthögskolans forskargrupp Infrastructures of care: architecture, liveable lives and just environments, som intresserar sig för arkitekturens och urbanismens rumsliga, sociala, kulturella, politiska och erfarenhetsmässiga dimensioner. Begreppet omsorg förstås här såväl i en bredare bemärkelse - som etik – och därigenom som omsorg för platser, människor och andra arter samt ting, som mer specifikt - som institutionella rum för vård, välfärd eller kontroll – som t.ex. sjukhus, särskilda boenden för äldre eller personer med funktionsnedsättning, ungdomshem, fängelser och rättspsykiatriska kliniker.

Som doktorand kommer du att ha ett stort inflytande över doktorandprojektets inriktning, och förväntas använda både kreativitet och intellekt för att utveckla det vidare. Om du har ett starkt intresse för diskursiva, performativa och spekulativa aspekter av arkitektur och urbanism i relation till omsorgens infrastrukturer, samt en vilja att kontextualisera detta i relation till angelägna samhällsfrågor och användarerfarenheter - då är detta projekt för dig!

Forskningsmiljö

Hos oss på UMA blir du en del av en framåtblickande och öppen miljö där holistiska, tvärvetenskapliga och experimentella tillvägagångssätt ses som avgörande för att hantera de globala utmaningarna och möjligheterna inom arkitektur.

Forskning och forskarutbildning vid UMA är organiserad inom fyra tematiska huvudområden: arkitektonisk design; arkitekturens historia, teori och kritiska studier; landskap och urbanism; samt byggnadskonstruktion, materialitet och Computational Design. Våra forskargruppers inriktningar sträcker sig över ett eller flera tematiska områden och fungerar som experimentella laboratorier i nära relation med utbildningen.

Doktorandprogrammet i arkitektur syftar till att utbilda forskare i arkitektur som inte bara blir kunniga inom sina specifika forskningsområden, utan som även utvecklar förmåga att arbeta i skärningspunkterna mellan arkitektur, urbanism, landskap och teknologi, teoretiskt som praktiskt, inom olika kulturella, sociala och politiska sammanhang. Ett kollegialt samarbete och en stödjande forskarmiljö ger doktoranderna möjlighet att detta samtidigt som de utvecklar sina individuella projekt.

Kvalifikationer

För att vara behörig krävs att du har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå) eller har motsvarande utländsk utbildning, eller likvärdiga kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i arkitektur krävs att du har genomgått kurser på grundnivå om minst 90 högskolepoäng inom arkitekturområdet, eller i ett ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella inriktningen. Av dessa 90 högskolepoäng ska du ha förvärvat minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom den aktuella inriktningen, eller ett motsvarande ämne. 

Vi söker en kandidat med ett starkt intresse för forskning och förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp för att utföra de uppgifter som krävs. Du ska ha goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. 

Anställningsvillkor 

Anställningen syftar till doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att bedriva sin forskarutbildning och sitt forskningsprojekt samt delta i forskarutbildningskurser. Att delta i undervisning på kandidat- och mastersnivå rekommenderas (upp till 20 %) och medför en förlängning av anställningstiden i proportion till institutionstjänstgöringen. 

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år när den omfattar undervisning på deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Placeringsort är Umeå och den valda kandidaten väntas vara närvarande i Umeå under hela anställningsperioden för att fullgöra tjänsten.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

 1. Ett personligt brev som sammanfattar dina forskningsintressen, motivering till varför du ansöker, huvudsakliga kvalifikationer samt en beskrivning av hur du anser att du kan bidra till UMA:s befintliga forskningsmiljö (max. 2 sidor).
 2. Curriculum Vitae med en lista över relevanta arbeten, ex. publicerade arbeten, tidskriftsartiklar, konferensbidrag, rapporter och grå litteratur, samt utställningar, konstnärliga eller arkitektoniska projekt, samt kontaktinformation till minst tre referenser.
 3. Upp till 3 skrivprov från relevanta arbeten från ovannämnda lista.
 4. En forskningsplan (max 2 sidor) som beskriver föreslagna forskningsfrågor, data och metoder i linje med det forskningsprojekt som presenteras ovan, och som beskriver hur förslaget bidrar till den aktuella litteraturen inom området.
 5. Examensbevis.
 6. Kandidat- och/eller masteruppsatser, om tillgängligt. 
 7. En portfolio av tidigare professionella och/eller akademiska arbeten och beskriver din roll i varje projekt (max. 20 sidor).
 8. Sökande med examen från ett icke-svenskt universitet uppmuntras att tillhandahålla sina resultat från GMAT, GRE och/eller TOEFL-tester om tillgängligt.

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och skickas in via vårt rekryteringssystem Varbi. Sista ansökningsdag är 28 april, 2024

Mer information

För mer information kontakta studierektor för forskarutbildning, Daniel Movilla Vega, daniel.movilla@umu.se, 090 - 786 72 25, daniel.movilla@umu.se, eller projektledare, professor Ebba Högström, 090 - 786 90 11, ebba.hogstrom@umu.se.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde September 2024 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-448-24
Kontakt
 • Ebba Högström, 0907869011
 • Daniel Movilla Vega, +46907867225
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-03-18
Sista ansökningsdag 2024-04-28

Tillbaka till lediga jobb