Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

IceLab och Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 

Umeå universitets tvärvetenskapliga forskningsnav, IceLab (Integrated Science Lab, www.icelab.se), har tilldelats ett anslag av Vetenskapsrådet för att inrätta ett excellenscenter: Center för modellering av adaptiva mekanismer i levande system under stress.

Vi söker nu en biträdande universitetslektor i ekosystemekologi med anställning vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Anställningen erbjuder en unik möjlighet att etablera din forskargrupp och utveckla din forskning i linje med centrets tema. Bli en del av vår stödjande miljö och arbeta i framkant av tvärvetenskaplig forskning. Vi integrerar matematisk modellering och beräkningsvetenskap med olika discipliner som ekologi, växtfysiologi och molekylärbiologi. Din forskning kommer att bidra till att öka vår förståelse för de processer som styr hur levande system reagerar på miljöförändringar och stress.

Anställningen erbjuder ett rekryteringspaket. Vi uppmuntrar intresserade kandidater att ansöka senast 2024-04-30 och bli en del av vår strävan att forma framtidens vetenskapliga upptäckter i IceLab.

Här kan du läsa mer om IceLab och om institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Arbetsuppgifter

Anställningen är tidsbegränsad till sex år och arbetsuppgifterna utgörs till 75% av forskning och till 25% av undervisning på grund- och avancerad nivå. Anställningen ger möjlighet att bygga och konsolidera en konkurrenskraftig forskningsprofil och forskargrupp.

Anställningen kommer att primärt förläggas till IceLab. I arbetsuppgifterna ingår pedagogisk meritering som omfattar undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av doktorander och postdoktorer. Innehavaren kommer aktivt att bidra till undervisningen av studenter på grund- och avancerad nivå i kvantitativt inriktade ämnen som statistik, dynamisk modellering eller nätverksmetoder vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Innehavaren förväntas aktivt söka externa medel för sin forskningsverksamhet

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen.

Den sökande skall ha erfarenhet av att bedriva ekologisk forskning som inkluderar beräkningsvetenskapliga metoder.

Goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställningen av en biträdande universitetslektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. 

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

God förmåga att bedriva ekologisk forskning som inkluderar beräkningsvetenskapliga metoder, där fokus kan ligga på ekologiska, evolutionära och/eller biogeokemiska processer är av mycket stor vikt. Forskningen kan inriktas på ekologiska, evolutionära och/eller biogeokemiska processer inom ramen för centrumets tema om adaptiva mekanismer i levande system under stress.

Tidigare erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete eller arbete över skalor av biologisk organisation är mycket meriterande.

Pedagogisk skicklighet

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Övriga bedömningsgrunder

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Kriterier vid bedömning av administrativ skicklighet är:

 • Deltagande i arbetsgrupper eller kommittéer (institutions-, fakultets- eller universitetsnivå)
 • Erfarenheter av samverkan utanför akademien
 • Erfarenheter av att organisera forsknings- och utbildningsverksamhet

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. 

Övriga förutsättningar

Anställningen är en del av en större strategisk satsning fokuserad på levande systems responser på miljöförändringar eller yttre stress. Anställningen kommer därför primärt förläggas till IceLab där den anställde förväntas bidra till samarbeten över ämnesgränser.

Ansökan

Vid ansökan i Varbi ber vi dig svara på frågor. Dessa frågor ersätter ett personligt brev från dig. Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 1. CV/Umu Application form. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
  • basinformation (kontaktinformation, meritförteckning)
  • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive publikationslista och kortfattad forskningsplan)
  • redogörelse för pedagogisk verksamhet
  • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
  • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
  • referenser inklusive kontaktuppgifter
 2. Kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2024-04-29.

Prövning för befordran till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms uppfylla kraven för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.

Fastställda kriterier för befordran finns i anställningsprofilen fastställd av dekan den 27 februari 2024.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-82-24
Facklig företrädare
 • SACO, +4690-7865365
 • SEKO, +4690-7865296
 • ST, +4690-7865431
Publicerat 2024-02-28
Sista ansökningsdag 2024-04-30

Tillbaka till lediga jobb