Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Doktorand inom växtbiologi med fokus på barrträdsgenomik

Institutionen för fysiologisk botanik (Umeå universitet, Umeå Plant Science Centre) söker en doktorand i växtbiologi med förväntat startdatum under hösten 2023.

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är en av de starkaste forskningsmiljöerna för växtbiologisk grundforskning i Europa. Forskningen vid UPSC omfattar ett brett spektrum inom växtbiologi inkluderande ekologi, beräkningsbiologi, genetik, fysiologi, biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi (se www.upsc.se). Institutionen för fysiologisk botanik, som är en del av Umeå Plant Science Centre, utlyser en doktorandanställning inom växtbiologi. Sista ansökningsdag är 2023-06-19.

Projektbeskrivning

Transposomer utgör en större del av växternas genom. De är aktiva och bidrar till en stor del av variationen mellan populationer och arter. Dagens utveckling inom molekylärbiologi, genomik och genetik har visat på transposomernas många viktiga roller. Däremot saknas fortfarande effektiva verktyg för klassificering, bestämning av deras rörelse i genomet, rekombinering och evolution. Detta gäller speciellt för komplexa genom som barrträdens. 

Detta doktorandprojekt är fokuserat på transposomernas biologi och på utvecklandet av bioinformatiska verktyg för att studera dessa. Projektet fokuserar på:

(1) Utvecklandet av ny transposom klassificering och annotering med hjälp av ”alignment”-frisekvensanalys och nätverksanalys. 

(2) Använda detta verktyg för att beskriva grangenomet med avseende på transposomernas klassificering och fylogenetiska relationer, och undersöka hur deras replikation förflyttningsmönster i genomet och sekvens infångande påverkar transposomerans diversifiering och nybildande. 

(3) Undersöka hur transposomerna regenereras både spatialt i genomet och över tid med hjälp av matematisk eller statistik modellering. 

Projektet kommer använda det nyligen färdigställda grangenomet och andra växt genom tillsammans med de utvecklade verktygen för att beskriva transposomernas roll under evolutionen av komplexa genom.

Detta projekt är centrerat kring skapandet av digitala verktyg för studier av transposomer i växt genom. Kandidaten kommer att arbeta i gränslandet mellan systembiologi, datavetenskap och molekylärbiologi och kommer samarbeta med både experimentalister och bioinformatiker inom vitt skilda delar av växtbiologin.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i växtbiologi vid Umeå Plant Science Centre krävs att den sökande fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå från kurser relevant för forskningsområdet. Av dessa måste minst 30 högskolepoäng vara från kurser med direkt relevans för projektet, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För den här anställningen söker vi en person med akademisk bakgrund inom växtbiologi, agronomi, bioteknik eller ett relaterat område. Följande färdigheter krävs:

 • Erfarenhet av standardiserade molekylärbiologiska tekniker.
 • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • Avancerad datorerfarenhet och programmering tex Linux Shell, R, Python, Julia, etc. 

Som doktorand förväntas du spela en aktiv roll i utvecklandet av både ditt egna projekt och i institutionens arbete. Du förväntas ha ett vetenskapligt, välstrukturerat, resultatorienterat och flexibelt arbetssätt. Kandidaterna bedöms utifrån den visade förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.

Anställningsvillkor

Anställningen förväntas resultera i doktorsexamen och huvuduppgiften för studenten är således att ingå i forskarutbildningen, vilket innefattar deltagande i forskning men även genomgång av relevanta kurser. Undervisning och annan institutionstjänstgöring (upp till max 20 % tid) ingår vanligtvis också. Anställningen är begränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning och annat institutionsarbete utförs. Lönen är fast enligt fastställd lönenivå för doktorander.

Ansökan

Du ansöker senast 19 juni 2023. Ansökan ska vara skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska och ska innehålla:

 1. Ett motiveringsbrev (max. två sidor) som sammanfattar dina kvalifikationer, vetenskapliga intressen och motiv för att söka.
 2.  C.V.
 3. Styrkta kopior av intyg från högre utbildning
 4. Master uppsats eller motsvarande samt kopia av eventuella publikationer 
 5. Styrkta kopior av intyg från högre utbildning
 6. Lista över avslutade universitetskurser och betyg.

Dokument ska skickas elektroniskt, i MS Word- eller PDF-format, genom vårt rekryteringssystem Varbi. Rekryteringsförfarandet för anställningen är i enlighet med högskoleförordningen (12, 2 §) och beslut angående anställningen kan inte överklagas.

Kontakt

Om du har frågor, vänligen kontakta D. Jian-Feng Mao (jianfeng.mao@umu.se). 

 

Vi ser fram emot din ansökan!

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Under hösten 2023
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1020-23
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-29
Sista ansökningsdag 2023-06-19

Tilbage til Ledige stillinger