Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för Informatik söker nu en doktorand för arbete med digital tjänsteinnovation i offentlig sektor för hållbar utveckling. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Företagsforskarskolan vid Umeå universitet, Institutionen för Informatik, Umeå universitet, och Umeå Kommun.

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet
Företagsforskarskolan är en multidisciplinär forskarskola där projekten är baserade på samarbeten mellan Umeå universitet och externa organisationer. Doktoranderna inom Företagsforskarskolan utgör en interdisciplinär grupp som, förutom varje enskild forskningsspecialisering, erbjuds ett skräddarsytt kurspaket som skapar en stark plattform för framtida arbete inom forskning och utveckling. En doktorandtjänst inom Företagsforskarskolan inkluderar även en praktikperiod hos den externa organisationen.

Institutionen för Informatik
Vid institutionen för Informatik bedrivs forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och interaktion. Digital teknik har blivit en möjliggörare för förändrade sätt att leva och bedriva verksamhet på. I vår forskning studerar vi dessa förändringar och förändringsprocesser och vi studerar samspelet mellan människa och teknik för att förstå teknikens möjligheter och dess begränsningar. I våra studier av digitalisering rör vi oss i många kontexter såsom offentlig sektor, media, spel, underhållning, finansbolag, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri och handel. 

Umeå kommun
Enheten för digitalisering och verksamhetsutveckling tillhör kommunstyrelsen och har uppdraget att leda Umeå kommuns övergripande digitala transformation. Enheten är drivande för att skapa genomslagskraft ute i kommunens förvaltningar och för att samordna och stödja verksamhetsutveckling och olika initiativ inom det digitala området. Inom enheten finns roller med specialistkompetens inom digitala strategier, E-service, utbildning och samordning av digital kompetens, product management, öppna data och Umeå kommuns projektmodell. Enheten driver frågor som syftar till att utveckla verksamheternas förmågor som ska tillvarata den digitala teknikens möjligheter.

Arbetsbeskrivning
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl egen forskning samt deltagande i forskarutbildningskurser. Det aktuella doktorandprojektets inriktning är digital tjänsteinnovation i offentlig sektor för hållbar utveckling.

Offentliga aktörer har ett stort ansvar i att både bedriva och säkerställa hållbar utveckling i samhället, samtidigt som de behöver hantera komplexa kravbilder och strama resurser. Digitalisering och digital innovation lyfts ofta fram som viktiga verktyg för att hantera den utmaningen, men även om den digitala teknikens potential i teorin närmast saknar gränser så saknas sällan utmaningar när potentialen ska omsättas för värdeskapande i praktiken. För att nyttja potentialen hos digital teknik till fullo så krävs en förmåga till systematisk och långsiktig digital innovation som innefattar mer än tekniska förutsättningar, och som många aktörer saknar idag.

Syftet med den forskning som genomförs inom doktorandprojektet är att generera ny kunskap om hur digitalisering, digital teknik och digital innovation kan användas av organisationer i offentlig sektor för att tillhandahålla värdeskapande tjänster. Med värdeskapande avses en strävan mot att organisationens såväl som invånarnas behov ska tillfredsställas och att en hållbar utveckling genomsyrar bägge aktörers övergripande mål med tjänsternas utveckling och användning. Specifikt så kan detta innefatta att genom empiriska studier identifiera möjligheter och utmaningar med digital tjänsteinnovation i offentlig sektor och genom syntetisering av befintlig forskning ta fram underlag för hur organisationer kan utveckla en systematisk förmåga till digital innovation för hållbar utveckling. Insikter från detta ska vara både forskning och praktik till gagn genom att förutsättningar för systematisk digital tjänsteinnovation för hållbar utveckling belyses och kan förbättras.

Om anställningen
Du kommer att bli anställd av och antagen som doktorand vid institutionen för Informatik, Umeå Universitet. Anställningen löper under fyra år på heltid och innebär att du genomför dina doktorandstudier inom institutionens verksamhet med doktorsexamen som mål. Lön utgår enligt fastställd stege för doktorandtjänst, och höjs i takt med studieframsteg. Tillträdesdag är hösten 2023 eller enligt överenskommelse. Placering är vid Umeå Universitet, institutionen för Informatik och vi söker en doktorand som kommer vara en del av vår dagliga verksamhet. I viss omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20%). Anställningstiden utökas i så fall i motsvarande utsträckning. Vill du veta mer om vad det innebär att vara doktorand vid vår forskarutbildning? Läs mer här

Behörighet
För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå i informatik eller motsvarande. Institutionens fullständiga behörighet för antagning till forskarutbildning finns att läsa här - Allmän studieplan för forskarutbildning vid institutionen för informatik.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom informatik om minst 90 högskolepoäng, samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom informatik (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.

Övriga kvalifikationer 
Eftersom doktoranden förväntas genomföra studier och intervjuer i Sverige och samtidigt kommer att bli en del av en multikulturell institution är en viktig praktisk förmåga att kommunicera väl på både svenska och engelska. Vid urval bland behöriga sökande läggs stor vikt vid forskningsplanen och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt tidigare studieresultat. I övrigt hänvisas till bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap). 

Ansökan
Din ansökan ska innehålla:
• Ett introduktionsbrev/personligt brev och beskrivning av forskningsintresse (1 sida)
• Utkast till forskningsplan (max 3 sidor)
• Curriculum Vitae (CV)
• Kopior av tidigare examensuppsats/-arbete (MSc/MA och/eller BSc/BA)
• Kopior av studiebetyg inklusive dokumentation av fullgjorda akademiska kurser och betyg
• Kopior av publicerad egen forskning (om sådan finnes)

Ansökan måste vara komplett för att den ska behandlas i rekryteringsprocessen. Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Ansök redan idag då vi kan komma att göra intervjuer löpande.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2023
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1001-23
Kontakt
  • Katrin Jonsson, Prefekt, 090-7869387
  • Tina Lundmark, Hr-samordnare, 090-7866438
  • Daniel Skog, projektledare, 090-7869380
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-06-02
Sista ansökningsdag 2023-06-21

Tillbaka till lediga jobb