Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vi söker en doktorand i folkhälsovetenskap till projektet ’Hur kan ett lokalt sammanhängande och ändamålsenligt stödsystem för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) se ut?’. Projektet utgår från en samverkan mellan Örnsköldsviks kommun, Företagsforskarskolan vid Umeå universitet samt forskare genom institutionerna för epidemiologi och global hälsa, socialt arbete, och statsvetenskap.

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet är en multidisciplinär forskarskola där projekten är baserade på samarbeten mellan Umeå universitet och externa organisationer. Doktoranderna inom Företagsforskarskolan utgör en interdisciplinär grupp som, förutom varje enskild forskningsspecialisering, erbjuds ett skräddarsytt kurspaket som skapar en stark plattform för framtida arbete inom forskning och utveckling. En doktorandtjänst inom Företagsforskarskolan inkluderar även en praktikperiod hos den externa organisationen.

Doktorandanställningens inriktning

Doktoranden kommer tillsammans med den tvärvetenskapliga handledargruppen att bidra med ökad kunskap om hur UVAS stödbehov ser ut och hur offentlig sektor kan arbeta i samverkan för att tillgodose behoven. Projektet utgår från Örnsköldsviks kommun och tar avstamp i ett ungdomsperspektiv med fokus på att skapa fördjupad förståelse för UVAS behov av samhälleligt stöd. Därefter antas ett processorienterat samverkansperspektiv med fokus på att identifiera strategier och arbetssätt för att nå denna grupp, tillgodose deras stödbehov, och främja deras egenförsörjning. Projektet har ett tillämpat och samskapande helhetsfokus på UVAS komplexa stödbehov och den offentliga sektorns roll att i samverkan tillgodose behoven. Målet är att bedriva vetenskaplig forskning av hög kvalitet som även genererar kunskap med hög samhällsrelevans som i förlängningen kan bidra till utvecklingen av ett lokalt sammanhängande och ändamålsenligt stödsystem för UVAS i Örnsköldsviks kommun. 

Med tonvikt på kvalitativ forskning kombineras teorier och metoder för datainsamling och analys genom fyra substudier vilka riktar in sig på olika målgrupper och professioner i Örnsköldsviks kommun: UVAS och deras närstående samt personal inom kommun, region, och myndigheter. I projektet ingår en intervjustudie, en etnografisk studie, en blandad metodstudie och en fokusgruppstudie. Arbetet förutsätter ett intresse för frågor som rör ungdomar och utanförskap samt organisering och samverkan inom offentlig sektor. Dessutom behövs intresse för tillämpad forskning.  

Arbetsuppgifter

Som doktorand är du forskarstuderande och har rätt till kontinuerlig handledning mot alltmer självständigt arbete. Din forskarutbildning kommer bestå av kursmoment och eget forskningsarbete under handledning som, enligt projektbeskrivningen och upprättad doktorandplan, ska resultera i en doktorsavhandling. Du kommer vara anställd vid institutionen för epidemiologi och global hälsa (EpiGH) vilket är en internationell, tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö vid medicinska fakulteten. Anställningsort kommer vara Umeå, men vi är öppna för möjligheten att doktoranden är bosatt antingen i Umeå eller i Örnsköldsvik. Detta eftersom projektet genomförs med fokus på, och i nära samverkan med, Örnsköldsviks kommun. 

För datainsamling, kurser, seminarier, konferenser och dylikt kan resor och vistelse även på andra orter är Umeå och Örnsköldsvik komma att ingå.

Som doktorand kommer du att med stöd av handledare:

 • Upprätta en doktorandplan utifrån projektets syfte, mål och metoder.
 • Samverka med aktörer inom Örnsköldsviks kommun.
 • Genomgå relevanta forskarutbildningskurser inom ramen för forskarskolor. 
 • Genomföra fältarbete framför allt i Örnsköldsviks kommun, men även andra kommuner, för att samla in data genom workshops, intervjuer, fokusgruppsdiskussioner och observationer. 
 • Analysera data genom kvalitativa eller blandade metoder. 
 • Delta i workshops och seminarier vid Företagsforskarskolan och Institutionen för epidemiologi och global hälsa.
 • Presenterna resultat i nationella forum och på en internationell konferens. 
 • Författa vetenskapliga artiklar och en avhandling.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet för doktorandprojektet är: 

 • Högskoleutbildning omfattande minst 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå inom folkhälsovetenskap, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap eller andra för projekten relevanta ämnesområden. 

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

 • Nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning.
 • Erfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet.
 • Nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses.

Bedömning av dessa kunskaper görs genom presentation av forskningsplanen på engelska inför handledare och institutionens forskarutbildningsgrupp. För detta projekt krävs också goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar/rapporter samt kommunicera vetenskapliga resultat är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av kvalitativ metod samt kunskap om organisering och samverkan inom offentlig sektor samt ungdoms- och utanförskapsforskning. 

Övriga kvalifikationer

Vi söker en engagerad doktorand med hög motivation för forskarstudier om har förmåga till såväl lyhördhet och samarbete som självständigt arbete. Arbetet kräver att du är analytisk, ansvarsfull och flexibel samt att du har en god samarbetsförmåga, är driven och kan följa tids- och doktorandplan i progression mot doktorsexamen. Samverkan förekommer såväl inom som utanför Umeå universitet. För anställningen förväntas huvuddelen av arbetet genomföras på plats i Umeå och Örnsköldsvik. 

Övrigt

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen, max 1500 ord.
 • CV/meritförteckning
 • Examensbevis (styrkta kopior)
 • Uppsatser/övriga publikationer
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • Övriga meriter med relevans för anställningen

Dokument ska bifogas elektroniskt i Word- eller PDF-format.

Villkor och tillträde

Anställningen syftar till doktorsexamen och är tidsbegränsad på heltid i fyra år med start 2023-10-01 eller enligt överenskommelse. Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Om institutionstjänstgöring (exempelvis undervisning) kan erbjudas (max 20% av heltid) förlängs anställningstiden med motsvarande tid. Intervjuer och ett mindre arbetsprov i samband med tillsättning av anställningen kan komma att ske. Ytterligare information tillhandahålls av Frida Jonsson (frida.jonsson@umu.se), forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet. Antagning till forskarutbildning initieras efter avslutad urvalsprocess. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 231001 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-967-23
Kontakt
 • Anna-Karin Hurtig, 090-7856812
 • Frida Jonsson, 090-7869597
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-30
Sista ansökningsdag 2023-08-14

Tilbage til Ledige stillinger