Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Kemiska institutionen söker en doktorand till ett projekt om framställning av biobaserade produkter från skogsindustriella restströmmar. Studierna omfattar bl.a. fraktionering och kemisk analys, enzymatiska processer och nya biobaserade produkter. Välkommen med din ansökan senast 21 juni 2023.

Studieuppgifter
Doktorandstudierna syftar till en doktorsexamen där huvuduppgiften är forskning inom ramen för ett projekt om framställning av bio-baserade kemikalier, drivmedel och material från idag underutnyttjade skogsindustriella restströmmar som bark och lignin. Vid sidan av forskningsuppgiften ingår även deltagande i forskarutbildningskurser.

Du kommer att ingå i en internationell forskargrupp inriktad mot skogsindustriella processer, bioraffinering, industriell bioteknik och grundläggande kemiska och strukturella egenskaper hos växtbiomassa. Vår forskning utförs i laboratorier vid KBC Kemiskt-biologiskt centrum i Umeå (där vi samverkar med bl.a. Umeå Plant Science Centre, SBT, samt med andra grupper vid Kemiska institutionen) samt vid High Coast Innovation Park i Örnsköldsvik (där vi samverkar med företag samt forskningsinstitut inom RISE, som Processum Biorefinery Cluster och MoRe Research). Forskningen omfattar såväl grundläggande som tillämpade aspekter på vedråvara och andra former av lignocellulosa och är en del av den strategiska forskningssatsningen Bio4Energy och, mer specifikt, Bio4Energys forskningsplattform med inriktning mot Biopolymerer och biokemiska konverteringsteknologier.

Det aktuella forskningsprojektet fokuserar på underutnyttjade skogsindustriella restströmmar, bark och lignin, som idag i stor utsträckning används som bränsle men som i framtiden i ökad grad kan komma att användas för framställning av biodrivmedel, andra slags biobaserade kemikalier och material med nya egenskaper. Projektet kommer att omfatta extraktion och kemisk karakterisering av substanser från bark, kemisk och biokemisk (enzymatisk) modifiering av extraktivämnen och lignin, samt studier av nya tillämpningsområden för sådana substanser. Studierna kommer bl.a. att ge kunskaper om biobaserade råvaror, extraktionsprocesser, avancerad kemisk analysteknik, enzymteknik, samt skogsindustriella processer och bioraffinaderiutveckling.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs.

Utbildning inom lignocellulosa-relaterad kemi och kemiteknik, analytisk kemi, polymerkemi, biokemi och bioteknik är meriterande.

Du kommer att arbete såväl i grupp som självständigt. Det är därför viktigt att du som person är initiativtagande, visar självständighet mot uppsatta mål, samt har en god samarbetsförmåga.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Studieort är Örnsköldsvik eller Umeå.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • CV
  • Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen
  • Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg
  • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 21 juni 2023.

Närmare upplysningar lämnas av professor Leif Jönsson, tfn: 090-7866811, e-post: leif.jonsson@umu.se

Information om oss

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-959-23
Kontakt
  • Leif Jönsson, 0907866811
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-17
Sista ansökningsdag 2023-06-21

Tilbage til Ledige stillinger