Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Sociologiska institutionen söker en doktorand i sociologi med inriktning mot desinformation och
relaterade fenomen online.

Forskningens inriktning

Doktorandens forskning kommer att handla om opinionsdynamik online, vilket inkluderar analyser av fenomen som desinformation, andra former av felaktig information (avsiktlig eller inte), och relaterade företeelser som exempelvis konspirationsteorier, propaganda och hatretorik. Ett särskilt fokus för forskningen är på former och mekanismer omkring dessa typer av information och kommunikation under samhälleliga hot (klimatkris, pandemier, krig, etc.). Processer och fenomen som kan vara betydelsefulla att studera inkluderar polarisering (av åsikter), ’issue alignment’, och andra beteendemönster på sociala medier i relation till politik och demokrati. Doktorandtjänsten är kopplad till WASP-HS, vilket innebär att en betoning på den roll som spelas av algoritmer, datafiering och automatisering förväntas.

WASP-HS

Doktorandanställningen är kopplad till Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS) som syftar till att förverkliga forskning och utveckla kompetens om konsekvenser och utmaningar relaterade till artificiell intelligens och autonoma system för mänskligheten och samhället. Detta tioåriga program etablerades och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) med 660 miljoner kronor. Utöver detta får programmet stöd från samarbetspartners inom näringslivet och från deltagande universitet. För mer information om forskningen och andra aktiviteter inom WASP-HS, besök WASP-HS – The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society

Doktoranden kommer att delta i WASP-HS forskarskola som ger tillgång till världsledande expertis inom en rad olika discipliner. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare arbetar forskarskolan aktivt för att bilda ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och praktiker inom området. Det ger därmed mervärde utöver de befintliga doktorandprogrammen vid partneruniversiteten, vilket ger unika möjligheter för deltagarna.

Denna specifika doktorandtjänst är kopplad till en femårig gästprofessorstjänst för prof. Yoshihisa
Kashima från University of Melbourne. En annan doktorandtjänst inom datavetenskap är också en del av detta projekt. Tillsammans kommer de involverade personerna att undersöka utvecklingen av institutioner i relation till samhälleliga shot. På grund av kopplingen till gästprofessortjänsten är
studieresor till Melbourne möjliga och uppmuntras.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom sociologi om minst 90 högskolepoäng samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom sociologi (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.

Doktoranden kommer att arbeta med digitala data (bl.a. från sociala medier) med mixade metoder. Detta innebär att en orientering mot både kvalitativa och mer dator- och datadrivna angreppssätt är meriterande för tjänsten. Det är viktigt att den sökande har en öppenhet för att lära sig och utveckla sina färdigheter inom flera olika metoder och tillvägagångssätt. Delar av forskningen kan komma att ha experimentella inslag, vilket innebär att en bakgrund inom socialpsykologi kan vara meriterande.

Eftersom forskningen kommer att bedrivas i en internationell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö är förmågan att samarbeta och bidra till lagarbete viktig, liksom mycket goda färdigheter när det gäller att prata och skriva på engelska.

Om anställningen

Doktorandställningen förläggs hos Sociologiska institutionen och sker i nära samarbete med övriga projektpartners. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. Innehavare av anställningen ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. I begränsad omfattning kan arbete med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid förekomma. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Vi förväntar vi oss att den anställde är närvarande på arbetsplatsen i Umeå och deltar i institutionens gemensamma aktiviteter. 

Ansökan ska innehålla:

  • Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max två sidor exkl. referenser). Planen ska relatera till det breda område som beskrivits ovan. Planen ska visa att den sökande kan formulera ett rimligt projekt, men den kan vid en eventuell anställning komma att revideras genomgripande.
  • Personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställningen.
  • Vidimerad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa.
  • Kopia av examensbevis
  • Uppsatser/övriga publikationer
  • Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

Anställningen kan påbörjas enligt överenskommelse. Ansök via Varbi senast 16 augusti 2023.

Om oss

Sociologiska institutionen är en dynamisk forskning- och undervisningsmiljö med runt 60 anställda varav 12 doktorander för närvarande. Forskning bedrivs inom flertal områden bland annat digital sociologi som denna tjänst kommer att ligga inom. Forskargruppen ingår som en del i DIGSUM som är ett centrum för digital forskning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Umeå universitet, se mer; DIGSUM. Forskningen vid institutionen är till stor del externfinansierad och utförs både i större forskargrupper och av enskilda forskare. Undervisning bedrivs på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå, i sociologi och biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen medverkar också i ett flertal utbildningar tillsammans med andra institutioner vid universitetet. Närmare information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida; Sociologiska institutionen (umu.se)

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-914-23
Kontakt
  • Simon Lindgren, professor, simon.lindgren@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-30
Sista ansökningsdag 2023-08-16

Tillbaka till lediga jobb