Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Umeå Arkitekthögskolan (UMA) söker nu en Universitetslektor i arkitektur med inriktning mot byggnadsteknik och hållbart byggande. På UMA kommer du att vara en del av en internationell, framåttänkande och öppen miljö där holistiska, interdisciplinära och experimentella tillvägagångsätt ses som avgörande och byggnadsteknik förstås som en integrerad del av designprocessen som väsentligt definierar det slutliga arkitektoniska resultatet både fysiskt och kulturellt. Sista ansökningsdag är 2023-07-06.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor i arkitektur med inriktning mot byggnadsteknik och hållbart byggande består dina arbetsuppgifter huvudsakligen av undervisning i kombination med forskning inom detta område. Du förväntas bedriva och kontinuerligt utveckla samtliga byggnadstekniska kurser vid Arkitekthögskolan samt engagera sig i andra projektbaserade studio-kurser för att säkerställa en progressiv integration av konstruktion- och materialkunskap med skolans Arkitektprogram. Övriga arbetsuppgifter innefattar administration, planering, dokumentering och utveckling av den egna undervisningen och forskningen samt institutionsgemensamma arbetsuppgifter.

Som universitetslektor förväntas du förmedla kunskap genom både projektbaserade och föreläsningsbaserade undervisningsformer som möjliggör för studenterna att arbeta med både digitala och icke-digitala verktyg från skissning, planritning och detaljering, till att bygga fysiska modeller i olika skalor (upp till 1:1) samt testa deras designs prestanda genom byggsimuleringar. Undervisningen ska på samtliga utbildningsnivåer underbyggas av innovativa tillvägagångssätt som speglar den senaste diskursen inom expertområdet samt din egen forskningsproduktion.

På grundnivå förväntas du genom din undervisning förmedla principer för byggnadskonstruktion och byggmaterial. Detta med utgångspunkt i en byggnads grundstruktur och dess hölje samt hur materialkvalitet gör det möjligt design av hållbara byggnader som är klimatanpassade, resurs- och energieffektiva. På masternivå förväntas du engagera studenter i mer komplexa och autonoma konstruktiva designuppgifter och materialstudier för att skapa forskningsbaserade, avancerade tillämpningar av deras tidigare förvärvade kunskaper.

Inom anställningen ingår kompetensutvecklingstid inriktad mot din egen ämnesmässiga och pedagogiska kompetens, i relation till verksamhetens utveckling, som en självklar del i arbetsuppgifterna. I arbetsuppgifterna ingår även att informera om utbildning, forskning och utvecklingsarbete, samt att initiera och medverka i planering av utvecklingsprojekt. Att upprätthålla och utveckla goda arbetsrutiner samt bidra till planering och utveckling av hela verksamheten, liksom att medverka till ett gott arbetsklimat genom att samverka med andra inom institutionen, vid Konstnärligt campus, vid Umeå universitet och med externa samverkanspartners, ingår som en integrerad uppgift i anställningens alla delar.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Avlagd doktorsexamen ska avse ämnesområdet arkitektur.

Hög kunskapsnivå i engelska i såväl tal som skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i, i första hand och i lika utsträckning, gälla graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I andra hand gäller graden av beprövad professionell praktikbaserad erfarenhet inom arkitektonisk design och konstruktion. I tredje hand gäller graden av administrativ skicklighet, inklusive skicklighet att leda personal och verksamhet, förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Därutöver ska annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Vetenskaplig skicklighet ska avse grundläggande delområden av arkitektur med inriktning mot byggnadsteknik och hållbart byggande.

Dokumenterad erfarenhet av att tillämpa denna expertis inom minst två tillämpningsområden är en merit.

Graden av vetenskaplig skicklighet ska bedömas utifrån publicerade vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter och konferenser som tillämpar kollegial granskning (peer-review), alternativt andra former av till ämnesområdet kopplade publiceringskanaler, offentliggörande och presentationer som vid en granskning kan användas för att bedöma graden av vetenskaplig skicklighet.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.   

Pedagogisk skicklighet omfattar i första hand området arkitektur med inriktning mot byggnadsteknik och hållbart byggande.  

Erfarenhet av utveckling av läroplaner för att aktivt kunna leda och bidra med forskningsbaserad utveckling av pedagogik inom detta område är för tjänsten meriterande. 

Övriga bedömningsgrunder 

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Dokumenterad professionell praktikbaserad erfarenhet med fokus på arkitektonisk design och konstruktion i alla byggnadsskeden är kommer att ges vikt vid bedömningen.

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, i första hand vid högskolan men även inom andra relevanta verksamheter.

Förmågan till samverkan med omgivande samhälle ska bedömas utifrån den sökandes erfarenhet av samverkan med näringslivet och med forskare och aktörer från andra vetenskapliga områden.

Dokumenterad förmåga att skapa samarbete mellan utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och forskning inom ämnesområdet för befattningen, med andra ämnesdiscipliner, med professionsutövare samt med andra aktörer inom arkitekturområdet och i samhället i övrigt är meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och visad förmåga att konstruktivt kommunicera med aktörer inom och utom Umeå universitet.

Övrigt

Vi erbjuder dig ett flertal personalförmåner som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter, läs mer om förmåner här.

Tjänstgöringsort är Umeå och den som för tjänsten anställs förväntas flytta till Umeå.

Ansökan

Vid ansökan i Varbi ber vi dig svara på frågor. Dessa frågor ersätter ett personligt brev från dig. Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

Bilagor

 1. CV/Umu Application template. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
  • basinformation (kontaktuppgifter, meritförteckning)
  • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
  • redogörelse för pedagogisk verksamhet
  • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
  • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
  • referenser inklusive kontaktuppgifter
 2. Kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")
 5. Portfolio eller annan dokumentation som påvisar professionell praktikbaserad erfarenhet inom arkitektonisk gestaltning (valfritt)

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig eller konstnärlig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2023-07-06.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-862-23
Kontakt
 • Sara Thor, +4690-7865000,sara.thor@umu.se
 • Cornelia Redeker, +4690-7867696,cornelia.redeker@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-30
Sista ansökningsdag 2023-07-06

Tilbage til Ledige stillinger