Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Managementsektionen på enheten för Företagsekonomi på Handelshögskolan vid Umeå universitet söker en kandidat till en två-årig postdoc-tjänst. Anställningen är affilierad med forskningsgruppen Extreme Environments – Extreme Decisions (www.TripleED.com) och personen som får tjänsten ges möjlighet att delta i, eller leda, projekt i gränslandet mellan organisation och ledarskap, extrema kontexter och artificiell intelligens (tidigare erfarenhet av sådan forskning är inget krav). Kandidater med tidigare erfarenhet av att arbeta med kvalitativa data är särskilt intressanta (ex i avhandlingen, publikationer eller tidigare projekt). Särskilt duktiga sökande som hitintills i huvudsak arbetat med mixade metoder eller med kvantitativa metoder, men som vill utveckla sina förmågor i kvalitativ metod kan också vara aktuella. Ansök senast 2023-06-07.

Om forskningsmiljön

TripleED är en interdisciplinär forskningsmiljö med fokus på extrema kontexter – miljöer där människor kan dö eller komma till skada (se Hällgren et al, 2018). Aktuella projekt inkluderar polismyndighetens hantering av COVID-19, stabsarbete i organisationer som är kritiska för samhällets funktion (polisen, försvaret, länsstyrelser), beslutsfattande i avlägsna och otillgängliga miljöer (bergsklättring, turskidåkning), kommersialiseringen av risk i äventyrsturism (turskidåkning, bergsklättring), udda grupper och organisationer (ex. festivaler), ledarskap och teamwork i räddningstjänst, kollektiva beteenden i undergångsscenarios. En gemensam nämnare för TripleEDs medlemmar är användandet av kvalitativa metoder (intervjuer, etnografi, fiktion, arkivanalys mm), och ett intresse för praktik och processer. Våra medlemmar är eklektiska i sina teoretiska val, och använder sig av litteratur såsom professionell identitet, institutionell teori, organisatoriska rutiner, meningsskapande, ledarskap, risk och kollektiv kompetens. Forskare i gruppen har publicerat sig i exempelvis Academy of Management Annals, Academy of Management Perspectives, Journal of Management Studies, Human Relations, Management Learning och Academy of Management Learning and Education, samt presenterar kontinuerligt sin forskning på konferenser såsom Academy of Management (AoM), the European Group for Organization Studies (EGOS) Colloquium, och Process Organization Studies (PROS).

Anställningen är tvärvetenskaplig. Utöver anställningen vid företagsekonomi finns en postdoc-anställning på institutionen för Datavetenskap och forskningsgruppen ”The Socially Aware AI” (SAAI). Båda anställningarna är en del av det universitetsövergripande centret för AI forskning, TAIGA (www.umu.se/en/centre-for-transdisciplinary-ai/). Utöver andra projekt, kommer den valda kandidaten att, tillsammans med TripleED medlemmar, arbeta med denna forskningsgrupp i ett fåtal gemensamt valda projekt som syftar till att utveckla agentbaserade simuleringar baserat på kvalitativa data.

Forskningen vid managementsektionen är bred. Den omfattar bland annat samarbetsdynamik i olika startup-miljöer, digital transformation, nya former av ledarskap, identitetsformering, embodiment och temporalitet, global management, organisatoriska paradoxer, legitimering, etik och hållbarhet, temporär organisering och extrema kontexter. 

Arbetsbeskrivning

Den valda kandidaten förväntas planera och bedriva egen och gemensam forskning med forskare i TripleED. Exempel på arbetsuppgifter inkluderar insamling och analys av kvalitativ empiri, skriva, publicera och presentera forskning i internationella managementtidskrifter och konferenser, samt delta i diskussioner för att utveckla agentbaserade AI simuleringar. Om tid finns, kan den valda kandidaten även avsluta redan pågående forskningsprojekt. Anställningen omfattar 100%, vilket inkluderar upp till 20% undervisning på grundläggande och avancerad nivå i företagsekonomi. Undervisningen omfattar ungefär två kurser/år och inkluderar undervisning i ex. ledarskap, organisationsförändring, strategi och metod. Undervisningen sker vanligtvis som lärarlag. Den valda kandidaten förväntas flytta till Umeå. Kandidaten kommer att vara anställd av Umeå universitet och erhåller en konkurrenskraftig lön under två år. Ett tredje år kan vara aktuellt men det är beroende på framgångsrika forskningsansökningar.

Tillträde sker efter överenskommelse men senast 1:a oktober 2023. De senaste åren har flera av våra postdocs ansökt och i konkurrens erhållit fasta lektorsanställningar vid enheten för företagsekonomi.

Sverige är känt för sitt sociala trygghetssystem och ett tryggt samhälle, vilket den valda kandidaten skulle vara en del av. Umeå är känt för sin vänliga och vitala atmosfär samt sin närhet till naturen (Visit Umeå). Vid enheten för företagsekonomi är vi stolta över vår kollegialitet och vårt stöd till yngre forskares utveckling till självständiga forskare. Exempelvis erbjuder vi ett mentorskapsprogram, samt universitet erbjuder ett flertal karriärutvecklingsprogram. Vi erbjuder också stöd för att skriva ansökningar och publiceringsstöd. Som postdoc uppmuntras du att åka på konferenser, för vilket finansiering också finns tillgänglig. Rimligt finansiellt stöd erbjuds även för datainsamling och andra arbetsrelaterade kostnader. Den valda kandidaten kommer att vara en del av en forskningsmiljö som kontinuerligt bjuder in internationella forskare för att hålla presentationer. Kandidaten uppmuntras att också själv ta liknande initiativ för att bygga sitt eget professionella nätverk. Forskare vid TripleED, och managementsektionen, är en del av ett flertal större nätverk (ex. EGOS, AoM och PROS), samt driver nätverket Organizing Extreme Contexts (>700 internationella forskare) och den sex-åriga återkommande arbetsgruppen Extreme context på EGOS konferensen. Tidigare postdocs har erbjudits möjlighet att vara en aktiv del i dessa nätverk.

Behörighet och förkunskapskrav

Skall-krav:

 • du skall vid anställningens start ha en doktorsexamen i företagsekonomi eller i närliggande område. Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig. Vi ser därför gärna sökande från närliggande vetenskapliga områden som exempelvis sociologi, psykologi, informatik och antropologi för att nämna några.
 • du skall ha erfarenhet och god förmåga av att samla in och analysera empiriskt material baserat på kvalitativa metoder för datainsamling (ex. intervjuer, etnografi, fiktion, arkivforskning och grundad teori mm)
 • du skall ha publicerat, eller ha potential att publicera, internationellt konkurrenskraftig forskning. Detta demonstreras genom publicerade publikationer, eller texter som är i ett långt framskridet stadium i granskningsprocessen, i internationellt erkända tidskrifter, samt böcker, editerade böcker och bokkapitel.
 • du skall ha förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en aktiv del av en forskargrupp.
 • du skall ha god kommunikationsförmåga i skriven och talad engelska.

Meriterande egenskaper:

 • forskning med inriktning mot ledarskap, organisatoriska rutiner, gruppdynamik, extrema kontexter, artificiell intelligens.
 • ha eller ingå i internationella nätverk
 • erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning
 • personlig lämplighet

Prioritet ges till sökande som har erhållit sin doktorsexamen inom tre år från sista ansökningsdatum. En sökande som erhållit sin doktorsexamen innan dess kan beaktas under speciella omständigheter. Speciella omständigheter inkluderar sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fack eller liknande. Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev (max 1 sida)
 • Curriculum Vitae 
 • Redogörelse för tidigare och pågående forskningsintresse med relevans för anställningen (max 2 sidor)
 • Publikationslista
 • Kopior av avhandlingen och max 5 ytterligare vetenskapliga verk
 • Kopior av betyg, examensbevis och annan dokumentation som åberopas

Du ansöker via universitets e-rekryteringssystem och ansökan ska vara inkommen senast 2023-06-07.

Information

För mer information kontakta forskningsansvarig och ansvarig för TripleEd Professor Markus Hällgren, markus.hallgren@umu.se eller Biträdande prefekt för Företagsekonomi Professor Johan Jansson, 090-786 78 72, johan.jansson@umu.se. Frågor kopplat till att vara postdoc vid TripleED besvaras främst av lektor Sophie sophie.jane@umu.se eller lektor Virginie Fernandez Virginie.fernandez@umu.se.

Referens

Hällgren, M., Rouleau, L., & De Rond, M. (2018). A matter of life or death: How extreme context research matters for management and organization studies. Academy of Management Annals, 12(1), 111-153.

Mer om Handelshögskolan

Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarsfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom disciplinerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering och tillsammans med näringsliv och samhälle. Läs mer om Företagsekonomi här: Handelshögskolan/om/företagsekonomi/

Läs mer om Handelshögskolan här: Handelshögskolan

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse.
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-833-23
Kontakt
 • Markus Hällgren, Professor, 090-7865885markus.hallgren@umu.se
 • Johan Jansson, Professor, 090-7867872,johan.jansson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-06
Sista ansökningsdag 2023-06-07

Tilbage til Ledige stillinger