Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för integrativ medicinsk biologi utlyser nu en doktorandanställning. Anställningen är en visstidsanställning under fyra år och avser heltid med start 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av doktorandprojektet

Det här projektet ligger inom genetisk epidemiologi och åldrandeforskning. Doktorandarbetet innefattar statistiska analyser av mänskliga data inom genetik, kognitiva tester, diagnostik, biomarkörer, och hjärnavbildning.

Neuroinflammation är en viktig faktor inom kognitivt åldrande och demens, och delvis kopplat till kronisk systemisk inflammation. Riskgener för Alzheimer’s sjukdom är överrepresenterade bland gener med funktioner i immunförsvaret. Syftet med det här projektet är att undersöka hur genetik, kön och perifer inflammation samspelar för att påverka risken att utveckla demens och ålder-relaterad neurokognitiva nedsättningar.

Doktoranden kommer att utföra statistiska analyser på, mestadels befintlig, data från två longitudinella kohortstudier på åldrande och demens, Betulaprojektet vid Umeå universitet, och SATSA kohorten från det svenska tvillingregistret vid Karolinska Institutet.

Projektet kommer ske i samarbete mellan Umeå Universitet och Karolinska institutet (KI), och doktoranden kommer vara del av två starka forskningsmiljöer; Umeå center för funktionell hjärnavbildning samt gruppen för åldrandeforskning vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

 • Nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet.
 • Goda färdigheter i både talad och skriftlig engelska. Bedömning av dessa färdigheter görs genom att den avsedda sökande presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av institutionen utsedd bedömningsgrupp.

Meriterande

Det är meriterande om den sökande därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, har uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom genetik, neurovetenskap, biomedicin, epidemiologi, biostatistik, eller motsvarande. Tidigare erfarenhet av forskningsarbete relaterade till projektet, speciellt hantering och analys av för projektet relevant data är meriterande liksom kunskaper och erfarenheter inom statistik och programmering. Den sökande ska kunna arbeta självständigt samt ha förmåga att samverka inom en forskargrupp.

Anställningen

Målet med anställningen som doktorand är att den ska resultera i en doktorsexamen. I detta ingår deltagande i forskning, seminarier och kurser. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid med start 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Löneplacering sker enligt gällande lönestege för doktorandanställning.

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska registreras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2022-05-28. En fullständig ansökan ska innehålla:

 1. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)
 2. CV/meritförteckning
 3. Examensbevis
 4. Uppsatser/övriga publikationer
 5. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
 6. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Övrigt och kontakt

För närmare upplysningar kontakta Karolina Kauppi, karolina.kauppi@umu.se

Mer information om gruppens forskning finns att läsa på vår websida https://www.umu.se/personal/karolina-kauppi/

Du som antas till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå – Utbildning på forskarnivå - handbok (umu.se)

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-773-23
Kontakt
 • Karolina Kauppi, karolina.kauppi@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-04-28
Sista ansökningsdag 2023-06-09

Tilbage til Ledige stillinger