Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Juridiska institutionen söker en universitetslektor i rättsvetenskap. Anställningen är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. 

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i civilrätt med inriktning mot allmän förmögenhetsrätt eller arbetsrätt. Undervisningen omfattar grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet. Det innebär undervisning på juristprogrammet men det kan även omfatta undervisning på fristående kurser och annan utbildning institutionen bedriver. I undervisningen ingår även handledning och examination av uppsatser och examensarbeten samt kursansvar och kursadministration.

I arbetsuppgifterna ingår även att följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrig av betydelse för arbetet.

En viktig aspekt i all undervisning vid juridiska institutionen är dess vetenskapliga anknytning. I arbetsuppgifterna ingår därför att, i samverkan med institutionens forskare och doktorander medverka i utvecklingen av institutionens forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt juris doktorsexamen eller har en motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med vetenskaplig kompetens avses avlagd juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt ha visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.  

Bedömningsgrunder

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor beaktas vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt administrativ skicklighet.  

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion.  

Kriterier vid bedömningen är:  

 • Bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • Originalitet i forskningen
 • Produktivitet
 • Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • Uppdrag inom vetenskapssamhället
 • Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • Samverkan med omgivande samhälle 

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömning är:  

 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär 
 • Erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning 
 • Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan. 

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Vid anställningen läggs särskild vikt vid vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet inom allmän förmögenhetsrätt eller arbetsrätt.  Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och administrativ skicklighet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund vid högskola eller universitet.

Eftersom undervisningen vid juridiska institutionen bedrivs i lärarlag, där lärare med olika kompetens och erfarenhet medverkar, läggs stor vikt vid personlig lämplighet och på samarbetsförmåga och respekt för andra personers och yrkeskategoriers kunskaper och erfarenhet. Erfarenhet av lärarlagsarbete är därför meriterande.    

Vid bedömningen av den administrativa skickligheten kommer stor vikt läggas vid erfarenhet av kursplanering och kursadministration. 

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Om oss
Juridiska institutionen är expansiv och har drygt 70 anställda. Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet, ett flertal andra utbildningsprogram och ett stort antal fristående kurser. Institutionen har även en dynamisk forskningsmiljö som omfattar flera rättsområden. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida: Juridiska institutionen

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-274-23
Kontakt
 • Ulf Vannebäck, prefekt, 090-7869382,ulf.vanneback@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-02-28
Sista ansökningsdag 2023-03-28

Tillbaka till lediga jobb