Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Vi söker en universitetslektor i matematik för en tillsvidareanställning. Sökande ska stärka vår undervisningsverksamhet på förutbildningsnivå och grundnivå. Sista ansökningsdag är 15 januari 2023.

Bakgrund

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys, matematik för artificiell intelligens samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Vi ansvarar för ett civilingenjörsprogram i industriell ekonom samt har såväl programansvar som administrativt ansvar för Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Vi driver även i samarbete med närliggande institutioner två tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, IceLab (www.icleab.se)och UMIT Research Lab (www.org.umu.se/umit). Vi vill med denna rekrytering förstärka vår undervisningsverksamhet på förutbildningsnivå och grundnivå.

Arbetsuppgifter

Du kommer huvudsakligen ägna dig åt undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete i matematik på förutbildningsnivå och grundnivå samt i mindre utsträckning forskning i matematik. Även administrativa uppdrag, undervisning på högre nivåer och handledning av examensarbeten, doktorander och postdoks kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

För denna anställning krävs dessutom följande:

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning på svenska i matematik på förutbildningsnivå och grundnivå.
 • En doktorsexamen i matematik eller motsvarande, eller i ett för undervisning i matematik på förutbildningsnivå och grundnivå relevant matematikintensivt ämnesområde, t.ex. fysik eller kemi.
 • En planerad forskningsinriktning som anknyter till institutionens befintliga forskningsområden.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i, i första hand, gälla graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska viktas 80 % och den vetenskapliga skickligheten 20 %. Därutöver ska annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas. 

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Erfarenhet av handledning av examensarbeten och/eller doktorander är meriterande. 

Forskningsplanen ska tillmätas stor betydelse. 

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete i matematik är mycket meriterande.

Erfarenhet av samverkan med gymnasieskolan är meriterande

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan. 

Övriga bedömningsgrunder 

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det är meriterande om den sökande har kunskaper i ett för undervisningen relevant matematikintensivt ämnesområde utöver matematik, t.ex. fysik eller kemi.

Övrigt

Vi erbjuder dig ett flertal personalförmåner som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter, läs mer om förmåner här.

Ansökan

Vid ansökan i Varbi ber vi dig svara på frågor. Dessa frågor ersätter ett personligt brev från dig. Ansökan ska huvudsakligen skrivas på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

Bilagor

 1. CV/Umu Application template. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
  • basinformation (kontaktuppgifter, meritförteckning)
  • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista). Forskningsplanen kan skrivas på engelska.
  • redogörelse för pedagogisk verksamhet
  • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
  • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
  • referenser inklusive kontaktuppgifter
 2. Kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig eller konstnärlig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2023-01-15.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1804-22
Kontakt
 • Peter Anton, biträdande prefekt, 090-7866399,peter.anton@umu.se
 • Åke Brännström, prefekt, 090-7867862,ake.brannstrom@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-11-30
Sista ansökningsdag 2023-01-15

Tillbaka till lediga jobb