Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys, matematisk statistik samt matematik för artificiell intelligens. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet söker en postdoktor i finansiell matematik med fokus på prissättning av råvaruterminer och optionskontrakt i samband med säsongsvariationer. Sista ansökningsdag 15 augusti 2022.

Anställningen är på två år vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Den framgångsrika kandidaten förväntas ta sig an forskningsfrågan med entusiasm och höga ambitioner, aktivt engagera sig med samarbetspartners och delta i forskningsmiljöns dagliga verksamhet. Startdatum 1 januari eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Vår forskning kommer att bygga på benchmark multifaktormodeller från litteraturen om prissättning av råvaruterminer, men som tydligt skiljer på kanaler som skapar säsongsvariationer, påverkar spotpriser och preferenser.

Vi kommer att koppla preferenskanalen till nyttobaserad bestämning av riskpremier, med hjälp av en välkänd metod för prissättning av nyttolikgiltighet. Två nyckelelement som kan (och behöver) implementeras inom tillvägagångssättet är:

 • tidsvarierande momentan riskaversion
 • icke-förmögenhetsfaktorer som påverkar investerarnas nytta (t.ex. känslor)

Prissättningsmodellerna som erhålls från detta tillvägagångssätt kommer att jämföras med prissättningsmodeller för kända multifaktormodeller. Genom att göra det kan vi få indikationer på vilka säsongsmönster som uppvisar marknadsavvikelser. I samband med tidsvarierande momentan riskaversion finns här utrymme för djupare matematiska överväganden som involverar Malliavin-kalkylen och tidskonsistensfrågor.

I ett ytterligare steg undersöker vi möjligheten till marknadsavvikelser mer direkt. Detta kommer att involvera konceptet statistiskt arbitrage. Här finns utrymme för tillämpning av maskininlärningstekniker.

Projektet erbjuder möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten med partners i Storbritannien, Tyskland, Norge och USA samt kopplingar till finansbranschen. 

Den sökande kommer att ges möjlighet att undervisa med upp till 20 % av den totala arbetstiden, men detta är inget krav.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Dokumenterad kunskap och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med multifaktormodeller inom finansiell matematik är ett krav. Utmärkt programmeringsförmåga i MATLAB och utmärkt kommunikationsförmåga i skrift och talad engelska krävs också. Forskningsuppgifterna kräver stor självständighet, noggrannhet och engagemang. Erfarenhet och publicering inom finansiell matematik är en stark merit. Dokumenterad förmåga att leverera vetenskapliga resultat och att arbeta självständigt samt ingå i en forskargrupp är meriterande. Erfarenhet av tvärvetenskapliga forskningsprojekt och tvärvetenskapligt samarbete, särskilt inom ovan beskrivna tillämpningsområde, är meriterande.

Ansökan
En komplett ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev (max 2 sidor) där du som beskriver dig själv, dina tidigare forskningsresultat och dina egna idéer om projektet.
 • Meritförteckning - CV med publikationslista.
 • Styrkt kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas.
 • Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg.
 • Kopia av doktorsavhandling och maximalt 3 relevanta artiklar.
 • Övriga handlingar som den sökande vill åberopa.
 • Kontaktuppgifter till två vidtalade referenser.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs via vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in i systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 15 augusti 2022. 

Mer information
Närmare upplysningar lämnas av professor Christian Ewald (forskningsprojektledare), christian.ewald@umu.se eller professor Åke Brännström (prefekt) ake.brannstrom@umu.se

Mer information om institutionen:
https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2024-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1140-22
Kontakt
 • Christian Ewald, professor, christian.ewald@umu.se,090-7867314
 • Åke Brännström, prefekt, ake.brannstrom@umu.se,090-7867862
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-06-21
Sista ansökningsdag 2022-08-15

Tilbage til Ledige stillinger