Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kemiska institutionen söker en doktorand inom miljökemi med fokus mot marin miljökemi med start så snart som möjligt. Är du intresserad av miljögifter och deras beteende och effekter i havet? Har du en MSc i miljökemi eller analytisk kemi gärna i kombination med andra områden inom marina vetenskaper? Ta chansen att fördjupa dig i området, sista ansökningsdag är 4 juni 2021.     

Arbetsuppgifter
Anställningen som doktorand syftar till en doktorsexamen där huvuduppgiften är att ägna sig åt egen forskarutbildning innefattade såväl deltagande i forskningsprojekt som forskar-utbildningskurser. Du kommer att ingå i en internationell forskargrupp inriktad mot marin miljökemi. Målet med projektet är att studera processer som påverkar antropogena och naturligt bildade ämnens transport och öde i den marina kustzonen, inklusive deras upptag i och effekter på marina organismer. Du kommer att genomföra studier både i laboratoriet och genom insamling av prover från fält. Vidare genomför du kemiska analyser med kopplade kromatografiska och masspektrometriska instrument. Som doktorand kommer du även att delta vid forskningskonferenser, presentera dina data för en internationell publik och författa vetenskapliga publikationer baserat på dina forskningsresultat.

Du kommer att genomföra din forskarutbildning tillsammans miljökemister och tvärvetenskapligt i samverkan med marinekologer. Doktorandtjänsten är en del av forskningsprogrammet EcoChange som är en av regeringens strategiska satsning på havsmiljöforskning. Forskningen bedrivs i ett nära samarbete mellan Umeå universitet och Linné universitetet, där Umeå universitet är värd för programmet. Det viktigaste syftet med EcoChange är att beskriva och analysera nyckelprocesser som är viktiga för ekosystemets struktur och funktion i Östersjön samt hur dessa påverkar miljögiftsdynamik och ekologiska effekter av klimatförändringar nu och i framtiden. Här kan du läsa mer om forskning inom marin vetenskap vid Umeå universitet och forskningsprogrammet EcoChange.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom analytisk kemi, miljökemi eller motsvarande ingå. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav.

Ytterligare utbildning inom marin kemi eller marin ekologi är meriterande.

Du kommer att arbete såväl i grupp som självständigt. Det är därför viktigt att du som person är initiativtagande, visar självständighet mot uppsatta mål samt har en god samarbetsförmåga.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskar-utbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till motsvarande fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorand-anställning.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • CV
  • Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen
  • Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg
  • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 4 juni, 2021.

Närmare upplysningar lämnas av professor Mats Tysklind, e-mail mats.tysklind@umu.se eller telefon +46-70-586 6999, professor Peter Haglund, peter.haglund@umu.se, telefon +46-90- 786 6667.   

Information om oss
Doktorandtjänsten är placerad vid Kemiska institutionen som är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande. Tre större forskningsområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-646-21
Kontakt
  • Mats Tysklind, 090-786 66 68
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-26
Sista ansökningsdag 2021-06-04

Tilbage til Ledige stillinger