Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (Umeå universitet) söker en doktorand för studier av kolomsättning i inlandsvatten. Anställningen beräknas börja 1 juni 2021 eller enligt överenskommelse och sista ansökningsdag är 23 april 2021.

Projektbeskrivning
En av vår tids stora utmaningar är att förstå utbytet av växthusgaser mellan kontinenter och atmosfären, och hur detta påverkas av ett förändrat klimat. Inlandsvatten (sjöar, vattendrag, floder) spelar en viktig roll i den globala kolcykeln genom att släppa ut kol till atmosfären och lagra kol i sediment. Detta projekt kommer att bedöma klimatpåverkan på utsläpp, inlagring och export av kol från hela nätverk av inlandsvatten. Du kommer att sammanställa empiriska data längs klimatgradienter och använda dessa data tillsammans med befintliga och dina egna utvecklade modeller för att projicera koldioxidomsättning i inlandsvatten med förändrade klimatförhållanden (temperatur, nederbörd / avrinning) och hur responsen beror på konfigurationen av nätverk av inlandsvatten. Projektet omfattar fysiskt krävande fältarbete, normalt genom vandring eller skidåkning med tung utrustning till avlägsna platser i skog eller fjällregion i norra Sverige. Forskningen kommer att genomföras i nära samarbete med andra medlemmar av projektet.

Tjänsten finansieras av Vetenskapsrådet (VR) och Umeå Universitet. Jan Karlsson kommer att vara huvudhandledare.

Kompetenskrav
Behörighet att antas till forskarutbildning regleras i Högskoleförordningen. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i naturgeografi krävs att den sökande har godkända kurser relevanta för naturgeografi om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning ska ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng ska ingå. Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven ska vara uppfyllda vid antagning till forskarutbildningen.

Till denna anställning söker vi en person med erfarenhet av och intresse för kolets biogeokemi i inlandsvatten. Ytterligare krav för anställningen är god kunskap om de processer som styr kolomsättning i inlandsvatten och erfarenhet av modellering. B-körkort är också ett krav. Du ska ha god förmåga att utföra fysiskt krävande fältarbete på sommaren och vintern, samt erfarenhet av att använda programmeringsspråk (som Matlab, R eller Python). Viktiga kriterier vid tillsättning är även god förmåga att utrycka sig skriftligt och muntligt på engelska, kreativitet, initiativförmåga, självständighet samt samarbetsförmåga. Urvalet kommer att baseras på ansökan och intervjuer.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till motsvarande fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 23 april, 2021. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska.

Ansökan ska innehålla:

  1. Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen
  2. Curriculum vitae (CV)
  3. Styrkt kopia på examensbevis
  4. En lista på dina universitetskurser, med betyg
  5. Kopior på eventuella publikationer/examensarbete
  6. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner. 

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF.

Kontakt
Vid frågor rörande anställningen var vänlig kontakta professor Jan Karlsson, jan.p.karlsson@umu.se

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 120 medarbetare, varav 24 är doktorander. För mer information, sehttps://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-511-21
Kontakt
  • Professor Jan Karlsson, 090-786 60 02
Publicerat 2021-04-01
Sista ansökningsdag 2021-04-23

Tilbage til Ledige stillinger