Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för odontologi bedriver undervisning på tandläkarprogrammet, tandhygienistprogrammet och tandteknikerprogrammet och forskning inom mun, ansikte och käkar. Vi söker en doktorand inom området käkkirurgi.

Beskrivning av doktorandprojektet
Vår forskargrupp vid Institutionen för odontologi studerar kliniska behandlingsalternativ för patienter med medfödda eller förvärvade defekter i käk- och ansiktsregionen. Den aktuella anställningen är inom ett projekt som adresserar barn med läpp- käk- och gomspalt med specifik tonvikt på rehabilitering av alveolarutskott och tänder samt käkrelationer. Fokus är utvärdering och analys av rekonstruktionen för den medfödda käkspalten i överkäken. Vidare ska det operativa ingreppet med överkäksförflyttning analyseras och utvärderas avseende stabilitet, påverkan på tal och käkfunktion. Käk-nacksystemets motoriska funktion, före – och efter kirurgi, utvärderas med analyser i rörelselaboratorium. Ett kamerabaserat 3-dimensionellt rörelseanalyssystem fångar in kinematiska variabler (rörelsemönster, magnituder) vid funktionella tester av naturliga käkfunktioner (gapa, tugga) med samtidig mätning av muskelaktivitet med elektromyografisk (EMG). Projektet omfattar kliniska och radiologiska utvärderingar, analys av käkfunktion samt den påverkan  den rekonstruktiva vården medför för den enskilda patienten. Anställningen som doktorand innefattar fyra år vid heltid.

Behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har 

  1. nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet. Erfoderlig yrkesverksamhet kan i vissa fall krävas för genomförande av kliniska studier.
  2. nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp. (HF 7kap 40§).

Övriga kvalifikationer
Vi söker dig som har tandläkarexamen med svensk legitimation samt erfarenhet av kliniskt arbete inom det käkkirurgiska arbetsfältet. Ett ytterligare krav för anställningen är adekvat kunskap i käksystemets anatomi, logopedi och neurologi. Sökande ska också ha goda språkkunskaper svenska både skriftligt och muntligt för att kunna genomföra arbete med journaler samt patientbehandling.

Erfarenhet av forskningsarbete i forskningsprojekt, forskaraspirantskola samt erfarenhet av databearbetning med statistikprogram är meriterande för anställningen. Så är också kunskaper som rör radiologi, biomekanik, matematik och mätning av rörelseförmåga.

Villkor
Tillträdesdag för anställningen är 1 maj eller enligt överenskommelse. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Övrig information
Här kan du läsa mer om utbildning på forskarnivå: https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/forskarutbildning/

Här kan du läsa mer om Institutionen för odontologi:
https://www.umu.se/institutionen-for-odontologi/

Ansökan
Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem senast 200318. En fullständig ansökan ska innehålla:

  • CV/meritförteckning
  • Personligt brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och en motivering till din ansökan samt kontaktuppgifter (max 2 A4-sidor)
  • Kopior av examensbevis, relevanta betyg, diplom och andra certifikat
  • Kopior på din magister- eller masteruppsats samt eventuella publikationer där du varit författare eller medförfattare
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner

 

Närmare upplysningar lämnas av docent/övertandläkare Mats Sjöström, 090–7856115, mats.sjostrom@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt fastställd lönetrappa
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 % - 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-294-21
Publicerat 2021-02-26
Sista ansökningsdag 2021-03-18

Tilbage til Ledige stillinger