Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Doktorandanställningens inriktning

Vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, bedrivs högkvalitativ hälsosystemforskning och vi söker nu en doktorand.

Det aktuella forskningsprojektet syftar till att förstå de omständigheter under vilka innovationer inom e-hälsa och eventuellt andra områden kan förbättra tillgången till vård och stärka samhällsbaserade hälsosystem i Norrlands glesbygd. Detta projekt är grundat i policy- och hälsosystemforskning med ett speciellt fokus på samhällsbaserade hälsosystem. Forskning om samhällsbaserade hälsosystem från höginkomstländer är knapp och det finns ett stort behov av att studera innovationer som syftar till att stärka samhällsbaserade hälsosystem och förbättra tillgången till personcentrerad vård. Vi här är framför allt intresserade av att studera innovationer från ett holistiskt perspektiv där kontext och ”resilience” kan spela en avgörande roll för hur väl de mottas och integreras i befintliga system över tid.  

Arbetsuppgifter

 • Utveckla en egen projektplan, med utgångspunkt i pågående forskning, som fokuserar på samhällsbaserade hälsosystem och personcentrerad vård i glesbygdsmiljö
 • Genomföra litteraturstudier inom policy- och hälsosystemforskning
 • Genomgå relevanta forskningsutbildningskurser
 • Analysera policydokument om primärhälsovård nationellt och lokalt
 • Utföra och analysera kvalitativa intervjuer
 • Delta i fallstudier och teoridriven utvärdering av e-hälsoinnovationer
 • Delta i forskargruppens och institutionens seminarier
 • Delta i internationellt närverk kring samhällsbaserade hälsosystem
 • Författa vetenskapliga artiklar

Kvalifikationer

Högskoleutbildning omfattande minst 240 hp med inriktning mot folkhälsovetenskap eller motsvarande. För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har 1) nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, 2) erfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet, samt 3) nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom en presentation av forskningsplanen på engelska inför handledare och institutionens forskarutbildningsgrupp. För detta projekt krävs också mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar/rapporter och kommunicera vetenskapliga resultat är meriterande. Meriterande är också erfarenhet av kvalitativ metod och policy analys.

Övrigt

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen, max 1500 ord.
 • CV/meritförteckning
 • Examensbevis (styrkta kopia)
 • Uppsatser/övriga publikationer
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • Övriga meriter med relevans för anställningen

Dokument ska bifogas elektroniskt i Word- eller PDF-format.

Villkor och tillträde

Doktorandtjänsten motsvarande 4 års heltidsstudier. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer i samband med tillsättning av anställningen kan komma att ske.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 210301
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1744-20
Kontakt
 • Anna-Karin Hurtig, 090-785 68 12
Facklig företrädare
 • ST, 090-786 54 31
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2021-01-05
Sista ansökningsdag 2021-01-25

Tilbage til Ledige stillinger