Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som universitetslektor i museologi. Anställningen är på heltid, med start 2021-02-01 eller enligt överenskommelse och anställningen sträcker sig till 2023-01-22.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, seminarieledning, uppsatshandledning, examinationer och kompetensutvecklingstid. Det ingår undervisning både på campuskurser (Branschutbildningen för museer och kulturarv) och på nätbaserade kurser (konst- och bildvetenskap). I arbetet kan det komma att ingå doktorandhandledning inom forskarutbildningsämnet museologi. Sedvanlig kurs- och programadministration ingår liksom kursutvecklingsarbete. Kompetenstutvecklingstiden motsvarar 40 %.

Behörighetsgrunder för anställningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i museologi eller motsvarande samt har examen på magisternivå i konst- och bildvetenskap eller konstvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk utgör ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området museologi eller motsvarande och graden av pedagogisk skicklighet inom konst- och bildvetenskap eller konstvetenskap, administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifternas utformning.

Erfarenhet av nätundervisning är meriterande.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier för bedömningen är:

• bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
• originalitet i forskningen
• produktivitet
• bidrag till det internationella vetenskapssamhället
• uppdrag inom vetenskapssamhället
• förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• samverkan med omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

• förmåga att planera, genomföra ochutvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
• förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
• erfarenhet av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
• medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
• ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet i övrigt som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Se Umeå universitets anställningsordning för lärare: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf

Avvägning mellan
 bedömningsgrunderna
Lika stor vikt ska ägnas prövningen av den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet ges särskild vikt.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom området museologi eller motsvarande. Vidare ska stor vikt fästas vid visad insikt i museologisk eller motsvarande teori- eller metoddiskussion.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetenser inom museologi eller motsvarande samt konst- och bildvetenskap eller konstvetenskap. Särskild vikt ska också fästas vid bredd och engagemang i pedagogisk verksamhet. Stor vikt ska fästas vid erfarenhet av nätbaserad undervisning och vikt ska fästas vid erfarenhet av kurs- och programutveckling.

Vid bedömning av övriga bedömningsgrunder ska vikt fästas vid erfarenhet av samarbete i lärarlag.

Övrigt
Tillträde för anställning är 2021-02-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Karin Ljuslinder, 090-786 79 48 eller 070-690 40 44, karin.ljuslinder@umu.se.

Ansökan
Ansökan ska göras senast 2020-03-20 via e-rekryteringssystemet Varbi. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns på: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20210201 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1929-19
Kontakt
  • Karin Ljuslinder, prefekt, 090-7867948, 070-6904044, karin.ljuslinder@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-07
Sista ansökningsdag 2020-03-20

Tilbage til Ledige stillinger