Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för estetiska ämnen söker en universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot musik. Anställningen är tillsvidare (100%).

Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnena bild, musik och slöjd. Institutionens huvudsakliga verksamhet sker inom lärarutbildningen. Institutionen har ett fyrtiotal anställda och utgör en kreativ miljö för möten mellan didaktisk, vetenskaplig och konstnärlig verksamhet. För mer information om oss, besök gärna https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/ .

Beskrivning av arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning i kurser på grundnivå, avancerad nivå och i forskarutbildning. Undervisningen äger rum både på campus och i internetbaserade kurser. I anställningen ingår 80% undervisning/administration och 20% forskning och utvecklingstid (kompetensutvecklingstid). Kompetensutvecklingstiden används i normalfallet till forskning och arbete med ansökningar om externa forskningsmedel och universitetslektorer förväntas bidra till utvecklingen av ämnet. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i det utbildningsvetenskapliga fältet med inriktning mot musik (exempelvis musikpedagogik/musikdidaktik) eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Goda språkkunskaper i svenska och engelska samt god förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnesdidaktik med inriktning mot musik, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete, god samarbetsförmåga och samverkan med omgivande samhälle. Den sökande skall också ha den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

·        bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
·        originalitet i forskningen
·        produktivitet
·        bidrag till det internationella vetenskapssamhället
·        uppdrag inom vetenskapssamhället
·        förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
·        samverkan med omgivande samhälle 

Dokumenterad forskningsskicklighet inom det utbildningsvetenskapliga fältet med inriktning mot musik (exempelvis mot musikpedagogik/musikdidaktik) krävs för anställningen. Forskningsinsatser med inriktning mot arrangering/komposition/musikteori och/eller musikaliskt konstnärligt arbete är meriterande.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

·        förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
·        förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
·        erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
·        medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
·        ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Erfarenhet av undervisning i musikämnet vid grundskola/gymnasium eller vid högskola/universitet med visad hög kvalité är krav för anställningen. Erfarenhet av arrangering/komposition/musikteori och/eller musikaliskt konstnärligt arbete samt undervisning inom dessa områden är meriterande för anställningen.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder. 

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom det utbildningsvetenskapliga fältet med inriktning mot musik (exempelvis musikpedagogik/musikdidaktik). 

Särskilt meriterande är undervisningsskicklighet inom arrangering/komposition/musikteori och/eller musikaliskt konstnärligt arbete samt undervisningsskicklighet på akademisk nivå. 

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Det är därför viktigt att den sökande har god samarbetsförmåga.Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran.

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2020-04-14.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare på 100% med tillträde 2020-08-31 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Stina Wikberg (stina.wikberg@umu.se, 090-786 58 66) eller biträdande prefekt Anna Widén (anna.widen@umu.se, 090-786 60 33).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-31 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1797-19
Kontakt
  • Stina Wikberg, prefekt, stina.wikberg@umu.se, 090-786 58 66
  • Anna Widén, bitr. prefekt, anna.widen@umu.se, 090-786 60 33
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-01-31
Sista ansökningsdag 2020-04-14

Tilbage til Ledige stillinger