Umeå universitet, Statvetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi önskar förstärka vår personalstab med en universitetslektor i statsvetenskap. Anställningen är en visstidsanställning på heltid under sex månader med start i maj eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Uppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning i ämnet statsvetenskap på grund- och avancerad nivå på varierande kurser, men främst på kurser inom svensk politik och förvaltning. I flera fall handlar det om undervisningsinsatser inom ramen för olika yrkesutbildningar.

Arbetet innebär kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examinering. Tjänstgöringsort är Umeå och undervisningen sker på campusområdet. Viss distansundervisning förekommer.

Vi förväntar oss ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten. 

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser den som avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller motsvarande. För att bedömas som behörig ska den sökande ha dokumenterade pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom ämnet statsvetenskap.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna

De främsta bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Graden av pedagogisk skicklighet ska ges störst vikt i urvalet och därefter vetenskaplig skicklighet. Därutöver kommer avseende fästas förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, förvärvad t.ex. genom koordinerings- och ledningsuppdrag.

Särskilt meriterande är visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan. Meriterande är undervisning inom ramen för olika yrkesutbildningar samt högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Den sökande förväntas kunna undervisa på både svenska och engelska.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande i undervisningens planering och utveckling.

Ansökan
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 6 mars 2020. Ladda upp dina dokument i word- eller pdf-format.

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har drygt 70 anställda och svarar för forskning och utbildning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Förutom studier på samtliga nivåer inom dessa ämnen finns vid institutionen en omfattande forskningsverksamhet. För mer information, se här

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse 3-6 måneder
Anställningen avslutas 2020-10-31
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-230-20
Kontakt
  • Magnus Blomgren, prefekt, 090-786 61 71, magnus.blomgren@umu.se
  • Ann-Sofi Rönnbäck, studierektor, 090-786 57 01, ann-sofi.ronnback@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65, 070-268 87 67
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2020-02-14
Sista ansökningsdag 2020-03-06

Tilbage til Ledige stillinger