Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik söker nu en doktorand till forskningsmiljön Thermochemical Energy Conversion Laboratory för att undersöka den kemiska miljön kring fosfor i askor i syfte att förstå hur vi på ett bättre sätt kan återvinna detta livsnödvändiga grundämne. Sista ansökningsdag är den 14 februari 2020. Positionen tillsätts tidigast den 2 mars 2020 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
Fosfor är ett av de livsnödvändiga grundämnen som idag har en linjär användning – från gruva till mark och vatten. Detta förlopp är identifierat som ett av de biogeokemiska flöden som utgör en hög riskfaktor för en hållbar utveckling av planeten. För att sluta kretsloppet kommer termiska processer som förbränning och förgasning vara nödvändiga för att hantera de stora mängder av fosforrika restströmmar som inte utnyttjas till sin fulla potential idag. En begränsning för återanvändning av de askor som produceras i sådana processer är hur fosfor är bundet och vilka andra grundämnen som finns tillsammans med fosfor.

Projektet syftar till att undersöka den kemiska miljön kring fosfor i aska från termisk omvandling av biomassa och avfall. Doktoranden kommer att arbeta inom forskningsprojektet "Grundläggande studier av kemisk speciation i askfraktioner från termisk omvandling av biomassa och restströmmar med särskilt fokus på fosfater och tungmetaller" som finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet ska hjälpa oss avgöra om potentiellt skadliga grundämnen som  exempelvis Zn och Cu är bundna i fosfater från askfraktioner och hur detta kan påverka deras löslighet om aska skulle direkt användas som gödningsmedel.

Doktoranden kommer att arbeta med: syntes av komplexa fosfatstrukturer, strukturbestämning, röntgenanalytiska tekniker t ex pulverröntgendiffraktion och synkrotronbaserade analyser. Vidare förväntas doktoranden samarbeta med forskare inom nationella och internationella forskningsprojekt som har koppling till det egna projektet.

Projektet är ett utmärkt utbildningstillfälle som behandlar forskningsfrågor nära relaterade till globala utmaningar inom gränsområdet för energiförsörjning och ett hållbart samhälle.

Kompetenskrav
Sökanden ska ha en magisterexamen i kemi, kemiteknik, energiteknik eller motsvarande. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

Förutom den grundläggande behörigheten krävs att sökanden har fullgjort minst 120 högskolepoäng inom kemi, kemiteknik, energiteknik eller andra ämnen som är direkt relevanta för forskarutbildning i energiteknik med inriktning mot termisk processkemi. Sökande som i något annat system, antingen inom Sverige eller utomlands, har förvärvat i stort sett motsvarande kunskaper är också berättigade att antas. Kraven måste vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till forskarutbildning och behöver inte uppfyllas vid ansökan.

En framgångsrik sökande förväntas ha ett starkt personligt intresse för att bidra till en ökad återvinning av näringsämnen i samhället. Vi tror att du som söker är mycket motiverad, målinriktad, och har förmåga att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter både självständigt och i samarbete med en forskargrupp. Projektet omfattar hantering av kemikalier och experimentellt arbete vid höga temperaturer, vilket innebär att hög säkerhetsmedvetenhet är viktigt.

God samarbetsförmåga och mycket god språkförmåga i engelska i tal och skrift, är ett krav.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Det anses vara fördelaktigt om sökandens har dokumenterad erfarenhet av oorganisk kemi vid hög temperatur. Dokumenterad erfarenhet från experimentella studier av rester från förbränning och/eller förgasningsprocesser är meriterande, liksom dokumenterad kompetens i relevanta analysmetoder (särskilt XRD, SEM-EDS, och/eller synkrotronbaserade metoder). God kommunikationsförmåga på svenska är meriterande.

Anställningsvillkor
Anställningen förväntas leda till doktorsexamen och doktorandens huvudsakliga uppgift är således att vara aktiv i forskning, doktorandkurser, samt eventuellt delta i undervisning på kurser på grundnivå. Finansieringstiden är begränsad till fyra års heltid (48 månader). Undervisning och annat avdelningsarbete (upp till högst 20%) kan inkluderas. Anställningen är begränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning och annat institutionsarbete utförs. Lönen följer fastställd lönetrappa för doktorander vid Umeå universitet.

Ansökan
Din ansökan skall innehålla följande:

 • Ett brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivation för ansökan samt dina kontaktuppgifter (max 2 sidor)
 • Curriculum vitae.
 • Kopior av relevant(a) examensbevis och certifikat.
 • En lista över universitetskurser med betyg. Observera att för internationella sökande ska betygssystemet förklaras i korthet.
 • En kopia av magisteruppsats och publikationer (om några).
 • Kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner.

Ansökan, inklusive bilagda handlingar, ska vara skriven på engelska eller svenska. Sista ansökningsdag är 2020-02-14

Information
För mer information kontakta Nils Skoglund, tel: +46 90 786 68 01 email: nils.skoglund@umu.se, eller prefekt Dr. Per Hallberg, tel. +46 90 786 80 62 per.hallberg@umu.se.

Ansökan ska skickas via e-rekryteringssystemet Varbi senast 2020-02-14. 

Välkommen med din ansökan!Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2095-19
Kontakt
 • Nils Skoglund, 090-786 68 01
 • Per Hallberg, 090-786 80 62
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-12-20
Sista ansökningsdag 2020-02-14

Tilbage til Ledige stillinger