Umeå universitet,

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vikarierande universitetslektorer i Pedagogik
inom det allmändidaktiska området

Pedagogiska institutionen söker en/flera vikarierande universitetslektor/-er med intresse av att arbeta med institutionens utbildnings­verksamhet och uppdrag som är främst kopplade till Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Uppdragen har en hög grad av allmändidaktisk karaktär där institutionen både har kursansvar för kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och medverkar i sådana kurser där andra institutioner har kursansvaret. Institutionen är även engagerad i uppdrag mot ämnesutbildningen inom idrott, samhällsvetenskapliga ämnen och specialpedagogik. Anställningarna är ett vikariat på heltid under 12 månader med placeringsort Umeå.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser avlagt doktorsexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller motsvarande.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet pedagogik och pedagogiskt arbete med inriktning mot det allmändidaktiska området.

Särskilt meriterande är:
- erfarenhet av kursutveckling, kursansvar samt administrativ skicklighet inom det aktuella utbildningsområdet.

- aktuella forskningsmeriter inom området samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom området

Meriterande är:
- Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande samt visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan 
Ansökan görs via systemet Varbi senast 15 december 2019. För ytterligare information om arbetsplatsen, vänligen kontakta prefekt Simon Wolming, simon.wolming@umu.se, 090-786 53 02.


Anvisningar för utformning av och innehåll i ansökan återfinns på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/anvisning-for-ansokan/anvisningar-till-ansokan-far-lararanstallningar-150219-webben-version-2.pdf 

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-larare-dnr-fs-1.1-57-18-fran-180401.pdf

Mer om pedagogiska institutionen se, http://www.pedag.umu.se/.  

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1705-19
Kontakt
  • Simon Wolming, prefekt, 090-786 53 02
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-11-13
Sista ansökningsdag 2019-12-15

Tilbage til Ledige stillinger