Umeå universitet, institutionen för datavetenskap

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Vid institutionen för Datavetenskap bedrivs en stark och expanderande forskning inom ett flertal områden. För mer information se www.cs.umu.se. Vi söker nu en förste forskningsingenjör som kommer att knytas till forskargruppen Distribuerade system, med inriktning mot resurshanteringssystem för distribuerade system. Sista ansökningsdag 2019-11-18.

Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde 2019-12-01 eller enligt överenskommelse.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetstagaren ska utföra forskning inom området resurshantering för distribuerade system, med inriktning mot höggradigt distribuerade moln med möjlighet att allokera resurser för applikationer på platser mycket nära slutanvändarna. Arbetsuppgifterna innefattar forskning, utveckling och utvärdering av prestandaoptimerande resurshanteringssystem, i synnerhet med fokus på hantering av stora tidsberoende belastningsvariationer. Kapacitetsanpassningen, som i hög grad förväntas bygga på infrastrukturmodellering samt modeller och prediktioner av tidsvariationer hos workloads, görs primärt för att uppnå god prestanda och (energi)effektivitet. Resultaten förväntas kunna utgöra bidrag i framtida operativsystem. En central del av forskningen inkluderar utveckling av metodik för utvärdering av denna typ av system samt utveckling av teori för att ge probabilistiska garantier för applikationernas prestanda.

Arbetet planeras att ske i samarbete med experter inom reglerteknik och matematisk statistik, samt omfatta arbete i internationella forskningsprojekt och samarbetsorganisationer. Förutom egen forskning inkluderar arbetet medverkan handledning av doktorander och arbete med forskningsansökningar, såväl på egen hand som tillsammans med lokala kollegor och externa samarbetspartners.

Kompetenskrav
För anställningen krävs doktorsexamen i datavetenskap eller motsvarande  med inriktning mot resurshantering för IT-system. Innehavaren av denna anställning förutsätts ha bred expertis inom området.

Dokumenterad vetenskaplig kompetens (vetenskapliga publikationer) inom horisontell skalning av distribuerade applikationer, inklusive modellering och prediktion av workloads krävs. Erfarenhet från arbete i samarbetsprojekt som t.ex. EU FP7 och H2020 eller SPEC är en merit, liksom erfarenhet av nära samarbete med forskare inom relevanta kompetensområden som t.ex. reglerteknik och matematisk statistik. Erfarenhet av doktorandhandledning och arbete forskningsansökningar är också en merit.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev som beskriver dig själv, dina forskningsmeriter, och skälen till att du söker denna anställning
  • Ett Curriculum Vitae, inklusive en förteckning över dina publikationer
  • Vidimerade kopior av relevanta betyg och examensbevis
  • Kopior av högst fem publikationer av relevans för anställningen (inklusive din doktorsavhandling)
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
  • Annan information som är relevant för din ansökan, t ex en beskrivning av dina erfarenheter av mjukvaruutveckling, eller erfarenheter från industrin.

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-11-18.

Information
Närmare upplysningar lämnas av professor Erik Elmroth, telefon +46(0)90 786 6986, elmroth@cs.umu.se.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-12-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1584-19
Kontakt
  • Erik Elmroth, professor, +46 90 786 6986
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-10-22
Sista ansökningsdag 2019-11-18

Tilbage til Ledige stillinger