Umeå universitet, institutionen för datavetenskap

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Projekt: Modellering av social verklighet för sociala simuleringar

Umeå universitet, institutionen för datavetenskap söker en doktorand med inriktning mot socialt medveten artificiell intelligens. Sista ansökningsdag är 18 november, 2019.

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 120 anställda från drygt 20 länder. Gruppen för socialt medveten artificiell intelligens (som leds av professor Frank Dignum) bedriver forskning som har utgångspunkten att AI används i sociala sammanhang; alltså måste AI-systemen vara medvetna om de sociala konsekvenserna av sitt agerande. Därför undersöker gruppen (formella) modeller av sociala begrepp, och hur de implementeras i AI-system som spänner från sociala robotar till sociala simuleringar och multi-agentsystem Gruppen samarbetar med flera nationella och internationella forskargrupper, och har kopplingar till industri och policyorganisationer. För mer information om Frank Dignum, se http://people.cs.umu.se/dignum.

KAW and WASP-HS
Projektet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Studenten kommer att vara associerad med  WASP-HS forskarskola, där fokus är på effekterna av AI inom humaniora och samhälle (se http://wasp-hs.org/). Forskarskolan inom WASP-HS erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper, med undervisning av ledande forskare. Den erbjuder ett mervärde utöver universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Projektbeskrivning
Sociala simuleringar ses ofta som moderna verktyg som kan förutsäga hur människor kommer att reagera när omständigheterna förändras. Men även om sociala simuleringar kan skapa mer realistiska scenarier, är deras huvudmål inte att förutsäga beteenden hos grupper av människor. Sociala simuleringar kan ge ny insikt om nyckelfaktorer som avgör människors beteende i vissa sammanhang. Därför kan de med fördel användas som verktyg för att stödja beslutsfattare och andra intressenter inom en domän. Men nuvarande sociala simuleringsplattformar erbjuder inte sådana gränssnitt eller sådan interaktivitet som är nödvändig för att stödja alla parter i beslutsfattandet. Speciellt tillåter de inte att man ändrar definitioner eller tolkningar av begrepp som värden, normer, praxis etc. vilket ofta gör det svårt att utforska scenarier ur olika synvinklar. (Industrin kan ha en annan tolkning av hållbarhet än Greenpeace, vilket kan leda till olika scenarier som bör jämföras och eventuellt kombineras).

Forskningsgruppens övergripande mål är att skapa en agentbaserad social simuleringsplattform för socialt medveten AI. Inom denna ram kommer detta projekt att fokusera på hur en sådan plattform kan representera sociala begrepp på ett sätt som passar för praktiska användarfall. Det innebär att kombinera teoretiskt arbete om hur sociala begrepp bäst kan modelleras och implementeras för sociala simuleringar, och empiriskt arbete med att ta reda på vilket stöd från sociala simuleringsverktyg som behövs mest och hur detta kan tillhandahållas i en social simuleringsplattform.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Förväntat startdatum 2020-02-01 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. De särskilda behörighetskraven för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap är slutförda kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller i ett annat ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen.

Sökande förväntas ha mycket goda kunskaper i datalingvistik och AI-tekniker. Dokumenterad kunskap om dialogsystem, intelligenta virtuella agenter och social robotik är meriterande. I synnerhet ska den sökande vara välbekant med att modellera och implementera dialogsystem och/eller chatbots. Notera att maskininlärningstekniker i samband med naturligt-språk-behandling (NLP) inte är fokus i detta projekt.

Eftersom forskning sker i samverkan med forskare inom olika discipliner krävs god samarbetsförmåga. Ett krav är att den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
  • En meritförteckning (CV)
  • I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
  • Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
  • Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2019-11-18. Referensnummer: AN 2.2.1-1460-19.

Inresserade sökande uppmanas också att ansöka till anställningen med diarienummer AN 2.2.1-1378-19. 

Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av professor Frank Dignum, dignum@cs.umu.se

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1460-19
Kontakt
  • Frank Dignum, Professor, 090-786 91 01
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-10-15
Sista ansökningsdag 2019-11-18

Tilbage til Ledige stillinger