Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i filosofi eller etik för ett projekt inom artificiell intelligens (AI) och användares självbestämmande. Anställningen omfattar två år (100%). 

Arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas bedriva filosofisk forskning med inriktning på frågor om hur användares autonomi påverkas av design av nutida och framtida artificiell intelligens. Produktionen kan innefatta både ensam- och medförfattare publikationer. Några av dessa publikationer kan vara tvärvetenskapliga, i samarbete med forskare inom datavetenskap och statsvetenskap.

Postdoktorn förväntas också bidra till en fallstudie av hur olika design av AI-hjälpmedel påverkar självbestämmandet hos användaren (under olika tolkningar av detta begrepp). Fallstudien kan innebära datorsimuleringar men inga sådana förkunskaper eller erfarenhet krävs. 

Postdoktoranställningen är en av åtta medarbetare inom forskningsprojektet Artificiell intelligens – hot eller möjlighet för demokrati och självbestämmande, som leds av professor Virginia Dignum. Samarbete med andra forskare i projektet ingår, främst med docent Kalle Grill som är en av de ledande forskarna i forskningsprojektet.

Projektet är del av Wallenberg AI, Autonoma system och mjukvara program – humaniora och samhälle. Programmet initieras och finansieras av Wallenbergstiftelse. WASP-HS vision är att uppnå excellent forskning och kompetens om AI aspekter angående etik, ekonomi, arbetsmarknad, samhälle och juridik. För mer information om forskning och andra aktiviteter genomförda via WASP-HS, besök http://wasp-sweden.org/.

Postdoktorn förväntas främst arbeta i Umeå och bidra till utvecklingen av den lokala forskningsmiljön genom att aktivt delta i institutionens aktiviteter, t.ex. seminarium och workshops. Vissa forskningsrelaterade administrativa uppgifter kan ingå. Konferensresor m.m. är finansierade.  

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För denna anställning krävs för behörighet doktorsexamen i filosofi eller annat relevant ämne med inriktning mot etik. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

I bedömningen läggs i första hand vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering, och i andra hand vid kvaliteten och genomförbarheten av en kortfattad presentation av forskningsintressen och idéer som är relevanta för anställningen. I första hand ska den komma ifråga som har publicerat forskning om antingen självbestämmande (autonomi, frihet, autenticitet m.m.) eller om utvecklingstekniker, särskilt men inte exklusivt AI. Tidigare erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete är meriterande. 

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska, liksom god förmåga att samarbeta, är krav för anställningen. 

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla följande dokument: 

(1)   Ett följebrev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen (1-2 s)
(2)   Ett Curriculum Vitae med vidimerade kopior på relevanta betyg (utbildningsexamina, disputationsdatum, tidigare och nuvarande anställning, utmärkelser/stipendier, forskningsbidrag, forskningssamarbeten)
(3)   En fullständig publikationslista med bilagda elektroniska kopior av de 3-5 viktigaste arbetena inkl. avhandlingen
(4)   En kortfattad presentation av forskningsintressen och idéer relevanta för de beskrivna arbetsuppgifterna för anställningen (3-5 s)
(5)   En lista på 2-3 referenspersoner inkl. kontaktuppgifter 

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-10-15. 

Övriga upplysningar
Postdoktoranställningen är på 100% i två år med tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse. Hög närvaro i miljön är ett krav för den som erbjuds anställningen. 

I filosofiämnet finns för närvarande fler manliga än kvinnliga lärare och forskare, och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av docent Kalle Grill (090-786 68 07, kalle.grill@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se). 

För information om institutionen, se Institutionen för idé- och samhällsstudier

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1167-19
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
  • Kalle Grill, docent, 090-786 51 63, kalle.grill@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-08-26
Sista ansökningsdag 2019-10-15

Tilbage til Ledige stillinger