Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi söker en doktorand till ett forskningsprojektet som syftar till utveckling av mer effektiva processer för konvertering av förnybara resurser i form av vedråvara och annan lignocellulosa till biodrivmedel och andra bio-baserade produkter, som kan ersätta produkter gjorda av fossila råvaror. Sista ansökningsdag är 7 augusti 2019.

Forskningsuppgifter
Forskningen berör konvertering av förnybara råvaror till biodrivmedel och andra bio-baserade produkter, som kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror. Syftet är att förstå grundläggande fenomen som påverkar konverteringsprocesserna och att göra dem mer effektiva.

Forskningsprojektet omfattar experimentella studier av konvertering av lignocellulosa genom s.k. biokemisk konvertering, där hydrotermisk förbehandling, enzymatisk försockring av cellulosa, samt mikrobiell förjäsning utgör huvudsakliga moment. En betydande del av studierna kommer att ägnas åt kemiska och biokemiska analyser av råvara, förbehandlat material, nedbrytningsprodukter från lignocellulosa, enzymer och mikroorganismer. Speciellt kommer redoxbetingelsernas betydelse under konverteringsprocessen att studeras.

Forskningen kommer att utföras både på KBC Kemiskt-Biologiskt Centrum i Umeå och på Domsjö utvecklingsområde i Örnsköldsvik, där vi samverkar med forskningsinstitut och företag inom bioraffinaderiområdet (https://www.processum.se/). På båda dessa platser finns laboratorier och forskningsinfrastruktur som är viktiga för projektets genomförande.

Specifika tekniker som kommer att användas inkluderar bl.a. hydrotermisk förbehandling av lignocellulosa genom ångexplosion, produktion av rekombinanta enzymer, karakterisering av enzymatiska reaktioner och mikrobiella processer i bioreaktorer, samt kemisk analys av olika fraktioner med hjälp av vätskekromatografi, masspektrometri, FTIR, NMR och andra kemisk-analytiska tekniker.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Forskningen utförs i samarbete med annan personal i forskningsgruppen och i samarbete med andra organisationer som medverkar i projektet. Därför ställs höga krav på god förmåga att genomföra uppgifter både självständigt och i grupp.

Kunskaper om bioteknik, analytisk kemi och förnybara råvaror i form av lignocellulosa är meriterande.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tillträde i september 2019 eller efter överenskommelse.

Ansökan
Ansökan ska innehålla (i) ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen, (ii) ett CV, (iii) styrkta kopior av examensbevis, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg, samt (iv) namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är den 7 augusti 2019.

Närmare upplysningar lämnas av professor Leif Jönsson, tfn: 090-7866811, e-post: leif.jonsson@umu.se

Information om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och Biogeokemi och Teknisk kemi, samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-Biologiskt Centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå/Örnsköldsvik
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1068-19
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-06-19
Sista ansökningsdag 2019-08-07

Tilbage til Ledige stillinger