Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kemiska institutionen söker en doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot kemi. Anställningen omfattar 4 års forskningstid där en kursdel ingår. Sista ansökningsdag är 2 oktober 2019.

Projektbeskrivning
Livsmedels-, vin- och biofarmaindustrier använder i sin produktion, från råmaterial till färdig produkt, kemiska och biologiska flerstegsprocesser, där varje steg medför en alltmer ökad komplexitet. Svårigheten att "styra" de enskilda stegen och exakt definiera sammansättningen för de olika råmaterialen och produkterna förklarar delvis varför dessa processer är svåra att konstruera och styra. Att länka vad som händer i processen från utgångsmaterial till slutprodukt och hitta tydliga orsakssamband mellan de flesta avgörande faktorerna är inte en lätt uppgift som inte kan uppnås genom att studera varje processsteg separat. Den vetenskapliga utmaningen och möjligheten förblir därför att studera dessa kemiska och biologiska processer som hela system.

Förståelse av dessa system kan erhållas genom omfattande (kemisk, fysiskalisk, fenotypisk etc.) karakterisering i varje steg steg, vilket skapar stora mängder data. Avancerad data analys inklusive förbättrade multivariata algoritmer, maskininlärning och visualiseringstekniker behövs för att möjliggöra hantering av dessa stora och komplexa dataset. Under projektet kommer du att utveckla data analytiska metoder som möjliggör hantering och analys av dataset, exempelvis data från olika plattformar insamlade samtidigt för samma uppsättning prover och därtill kombinationer av dataset från samma analytiska plattform men insamlade vid olika tidpunkter. Tillsammans karaktäriserar dessa resultat gemensamma och unika variationer mellan dataseten, vilket också kopplar till försöksplaneringen för den framtida förbättringen av produktionsstegen. Arbetet innehåller utveckling av innovativa strategier inom försöksplanering, utveckling av nya avancerade dataanalysverktyg inom multivariat analys och maskininlärning samt utveckling av nya metoder och metoder för förbättrad tolkning och visualisering av dessa modellerna.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå beräkningsvetenskap krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik samt relevanta kurser i biologi, ekologi, fysik och kemi. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Du är strukturerad, lösningsorienterad och intresserad av att lära dig nya saker, framförallt inom dataanalys. Du har en mycket god kommunikationsförmåga samt en god samarbetsförmåga.

Det är meriterande om du har erfarenhet av datavetenskapliga verktyg inklusive scripting, främst i Python. Erfarenhet av försöksplanering och dataanalys är också meriterande.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla följande dokument;

  • CV
  • Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen
  • Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg
  • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är den 2 oktober 2019.

Närmare upplysningar lämnas av prof. Johan Trygg, e-post: johan.trygg@umu.se.

Information om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och Biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-Biologiskt Centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt övrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1067-19
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-06-20
Sista ansökningsdag 2019-10-02

Tilbage til Ledige stillinger