Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Doktorand i datavetenskap, med inriktning mot anomalidetektion för edge clouds

Umeå universitet söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot anomalidetektion för edge clouds. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 2 september 2019.

Projektbeskrivning
Vi söker en doktorand till ett projekt finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inom ramen för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Målet med doktorandprojektet är att utveckla metoder, främst baserade på maskininlärning, för att identifiera och hantera anomalier i de distribuerade moln som kallas edge clouds. I edge clouds så kan beräkningar inte bara utföras i traditionella datacenter utan också i andra noder i kommunikationsnätverket mellan klienten och datacentret, t.ex. i en basstation. Detta möjliggör tillämpningar med krav på kortare responstider än vad dagens moln kan garantera. Att identifiera och hantera anomalier är nödvändigt för att kunna erhålla önskvärd prestanda och säkerhet, helt enkelt för att infrastruktur och applikationer är för komplexa för att dessa aspekter helt ska kunna regleras. Vi planerar att ta en koordinerad ansats till detektion för prestanda- och säkerhetsanomalier.

Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Den är avsedd för forskarutbildning i ämnet datavetenskap och kommer att bedrivas inom forskargruppen för distribuerade system, men samarbeten med forskare inom t.ex. reglerteknik, matematisk statistik eller artificiell intelligens är troliga. (För mer information, se www.cloudresearch.org).

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap krävs att den sökande har godkända kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i ämnet datavetenskap eller motsvarande som bedöms vara direkt relevant för den aktuella inriktningen.

Dokumenterade gedigna kunskaper inom området distribuerade system eller maskininlärning är ett krav. Forskningen inom det aktuella projektet är till stor del interdisciplinär. Det är därför en merit att ha en bred kompetensprofil och erfarenheter inom relevanta områden som t ex reglerteori, diskret optimering och statistiska metoder.

Viktiga personliga egenskaper, förutom kreativitet och nyfikenhet, är förmågan att arbeta både självständigt och i grupp, samt ta vara på erfarenheter i interaktion med forskare från andra ämnesområden och andra delar av världen. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav.

Anställningsvillkor
Anställningen syftar till en doktorsexamen, och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, t.ex. inom ramen för WASPs forskarskola. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Doktorandanställningen kommer att tillsättas så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Så här ansöker du:
Du ansöker via vårt rekryteringssystem (se nedan).

En fullständig ansökan ska innehålla:
• Ett personligt brev som beskriver dina forskningsintressen, och varför du söker den utlysta anställningen. Brevet ska också innehålla din kontaktinformation
• Kopior av examensbevis eller motsvarande
• Curriculum Vitae (CV)
• Kopior av kandidat- och/eller masteruppsats, samt andra relevanta publikationer om sådana finns.
• Kontaktinformation till tre referenspersoner
• Dokumentation och beskrivning av andra relevanta erfarenheter och kompetenser, t ex programvaruutveckling, och arbete i eller med industrin.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2019-09-02. Logga in i systemet och ansök via knappen längst ner på webbsidan.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av professor Erik Elmroth (elmroth@cs.umu.se)

Mer om oss
Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med mer än 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Fokus för forskningen inom distribuerade system är (autonom) resurshantering inom olika typer av datormoln och distribuerade system.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1013-19
Kontakt
  • Erik Elmroth, 090-786 69 86
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-06-20
Sista ansökningsdag 2019-09-02

Tilbage til Ledige stillinger