Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (Umeå universitet) erbjuder en doktorandanställning inom mark- och vattendragsekologi. Det förväntade startdatumet för doktorandanställningen är den 2019-09-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2019-07-01.

Projektbeskrivning
Terrestra ekosystem reglerar energi- och näringstillförsel till sjöar och vattendrag. I skogslandskap som domineras av barrträd är dock kunskapsläget angående de processer som styr dessa interaktioner dåligt. Doktoranden som vi söker kommer att vara delaktig i experimentella och observationsbaserade studier som syftar till att undersöka hur bäcknära växt- och markprocesser reglerar näringstransport och ekosystemprocesser i boreala områden. Doktoranden kommer att ingå i en aktiv forskargrupp men har också frihet att utforska nya frågeställningar inom växtekofysiologi, markvetenskap och akvatisk ekosystemekologi.

Vad vi erbjuder:

Om anställningen
Denna anställning är fullt finansierad genom VR och Umeå universitet. Ryan Sponseller kommer att vara huvudhandledare. Martin Berggren (Lunds Universitet), Hjalmar Laudon, Sandra Jämtgård och Torgny Näsholm (SLU) är medarbetare inom detta projekt och är potentiella biträdande handledare för doktoranden.

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Kompetenskrav
För denna position letar vi efter en person som är intresserad av ekosystemekologi och biogeokemi. Sökanden med specifika intressen i underjordiska processer i skogsekosystem, strandnära biogeokemi eller ekosystemvetenskap i vattendrag uppmanas att ansöka. Vi förväntar oss att kandidaten ska ha en akademisk bakgrund inom ekologi, miljövetenskap eller ett relaterat område.

Behörighet att antas till forskarutbildning regleras i Högskoleförordningen. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i ekologi krävs att den sökande har godkända kurser inom ett för ekologi relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning ska ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng.

Ytterligare krav för anställningen är en akademisk bakgrund inom ekosystemekologi eller biogeokemi. Viktiga kriterier vid tillsättning är även god förmåga att utrycka sig skriftligt och muntligt på engelska samt B-körkort.  Det är meriterande om du har erfarenhet av fältarbete om rotprocesser eller arbete med kolomsättning i jordar eller akvatiska system. Vi söker dig som är kreativ och kan ta initiativ. Vi ser att du kan arbeta självständigt men samtidigt kan samarbeta inom en större forskningsgrupp. Urvalet kommer att baseras på ansökan och intervjuer.

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast 2019-07-01. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

1. Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för      anställningen
2. Curriculum vitae (CV)
3. Kopia på examensbevis
4. En lista på dina universitetskurser, med betyg
5. Kopior på eventuella publikationer/examensarbete
6. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner

Kontakt
Vid frågor rörande anställningen var vänlig kontakta universitetslektor
Ryan Sponseller: ryan.sponseller@umu.se

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 medarbetare, varav ca 30 är doktorander. För mer information, se www.emg.umu.se.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-867-19
Kontakt
  • Ryan Sponseller, 090-786 65 50
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-05-22
Sista ansökningsdag 2019-07-01

Tilbage til Ledige stillinger