Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att i första hand att leda och bedriva forskning inom Folkhälsovetenskap med inriktning mot samverkansforskning och hälsofrämjande arbete, Arbetet kommer att bestå i av att följa och utvärdera projektet ”Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete” (S2018/04690/FS) enligt regeringsbeslut (S2018/04690/FS) samt att delta i det Forte finansierade projektet ”Regionala samverkans- och stödstrukturers roll i kunskapsstyrningen inom socialtjänsten. Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv”. Den metodologiska ansatsen i de båda projekten är mixad, dvs. både kvantitativa och kvalitativa data ska samlas in, men med betoning på kvalitativa. Datainsamling och analys kommer att göras kontinuerligt under projektens faser i form av webb-enkäter, semistrukturerade intervjuer, observationer och dokumentanalys. Undervisning och handledning inom Folkhälsovetenskap på grund- och avancerad nivå ingår. Undervisningen omfattar maximalt 25 % av den totala arbetstiden. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten kan komma att ingå.

I arbetsuppgifterna avseende forskning ingår även att söka externa medel för finansiering av egen forskning inklusive finansiering av egen lön.

Anställningen är tillsvidare på heltid. Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsofrämjande arbete. Erfarenhet av samverkansforskning är ett krav.

Aktiv pågående forskning finansierad av anslag direkt knutna till sökande är ett krav för anställning. Minst 50 % av den anställdes arbetstid ska vara externfinansierad.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av forskare gäller vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet, skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunder
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i Folkhälsovetenskap med inriktning mot samverkansforskning och hälsofrämjande arbete. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institution där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i Folkhälsovetenskap. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

För denna anställning är erfarenhet av uppdragsforskning för statliga myndigheter särskilt meriterande samt god förmåga att samarbeta och kommunicera med det aktörer inom offentlig verksamhet.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-815-19
Kontakt
  • Prefekt Anna-Karin Hurtig, 090-785 11 64
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-05-20
Sista ansökningsdag 2019-06-10

Tilbage til Ledige stillinger