Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av Europas starkaste forskningsmiljöer for växtgrundforskning inbegripande forskning om växternas ekologi, genetik, cellbiologi, molekylbiologi och fysiologi (se www.upsc.se). Vi söker nu en doktorand till institutionen för fysiologisk botanik som är en del av UPSC. Ansök senast 2019-05-31.

Beskrivning

Vi söker en doktorand som ska studera det regulatoriska nätverket som kontrollerar träbildningen i barrträd och angiospermskogsträd.

Kandidaten kommer att utföra "DNA Affinity Purification sequencing" (DAP-seq) och "Analysis for Transposase-Available Chromatin using sequencing" (ATAC-Seq) i ved under utveckling, från gran och asp. Projektet innefattar att generera en serie med hög rymdupplösning över vedutveckling i ytterligare barr- och angiospermträd, generera RNA-Seq-data och utföra co-uttrycksanalyser. Arbetet kommer även att omfatta generering av CRISPR-Cas9 och/eller överuttryckslinjer i asp. Projektet är ett samarbete mellan Umeå Plant Science Centre och Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), och finansieras av Norges forskningsråd.

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i växters cell och molekylärbiologi vid UPSC krävs att den sökande har godkända kurser motsvarande minst 90 hp inom biologiska ämnen eller kemiska ämnen med relevans för huvudämnet biologi. Härav bör minst en fördjupningskurs om 15 hp avse ett ämne nära kopplat till forskningsuppgiften/forskarutbildningen samt ett projektarbete om minst 15 hp. Kraven på särskild behörighet anses uppfyllda även av den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 Du har erfarenhet av molekylärbiologi och statistik. Det är meriterande om du även har grundläggande färdigheter i programmeringsspråket R, unix eller annan erfarenhet av programmering. Du har erfarenhet av att arbeta med växter och helst träd. Det är meriterande om du har erfarenhet av att analysera genuttrycksanalyser eller metoder för profilering epigenetik. På grund av projektets interdisciplinära karaktär är skriftliga och muntliga färdigheter i engelska ett krav, liksom förmåga att arbeta med och integrera i grupper. Bedömningen av sökande baseras på deras kvalifikationer och deras förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Ansökan 

Ansökan ska bestå av:

  • Ett personligt brev där den sökande beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt en motivering till varför den sökande är intresserad av och lämpad för doktorandanställningen
  • Curriculum vitae (CV)
  • Kopia på examensbevis
  • Kopior på relevanta arbeten som avhandlingar eller publikationer
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan ska skickas in via Umeå universitets digitala rekryteringssystem Varbi senast 2019-05-31. Rekryteringsförfarandet för denna position är i enlighet med högskoleförordningen (12 kap., §2) och beslutet angående anställning kan inte överklagas.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-772-19
Publicerat 2019-05-08
Sista ansökningsdag 2019-05-31

Tilbage til Ledige stillinger