Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap söker en universitetslektor i farmaci. Sista ansökningsdag 2019-05-31.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet farmaci inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid receptarie- och apotekarprogrammen samt masterprogrammet i farmaci, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller inom närliggande ämnesområden kan även komma att ingå. Undervisning kommer att ske med internetbaserade metoder på distans och på svenska. I arbetsuppgifterna ingår utveckling av kurser, kursansvar, handledning och examination av examensarbeten, samt administrativa uppgifter. Undervisningen sker inom ämnen som vetenskapliga metoder, farmakokinetik, läkemedelsmetabolism, läkemedelstillverkning, läkemedelsutveckling och galenisk farmaci. I arbetsuppgifterna ingår också forskning och utvecklingsarbete inom farmakologi, farmaci och biofysik. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten kan komma att ingå i uppgifterna.

Stationeringsort är Umeå.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom farmakologi, farmaci eller biofysik. Med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter är erfarenhet från läkemedelsforskning ett krav.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i något av undervisningsämnena farmakologi, farmaci eller biofysik.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk skicklighet. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet och administrativ skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (3). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i farmakologi, farmaci eller biofysik. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i farmakologi, farmaci eller biofysik. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institution där sökande disputerat och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

För denna anställning är erfarenhet från undervisning inom receptarie- och apotekarutbildningar samt från arbete inom läkemedelsindustri särskilt meriterande.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-732-19
Kontakt
  • Stig Jacobsson, 090-786 72 38
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-05-08
Sista ansökningsdag 2019-05-31

Tilbage til Ledige stillinger