Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Arbetsuppgifter

För sökande med utbildning inom ämnena fysiologi, idrottsfysiologi och/eller idrottsmedicin.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning i de områden som enheten för idrottsmedicin deltar i. Det innebär undervisning, praktisk handledning och examination inom utbildning på grundnivå. En stor del av arbetsuppgifterna berör tillämpad idrottsmedicin och idrottsfysiologi där teori och laborativa moment integreras. Detta innebär också att planera, och förbereda undervisning och praktisk handledning där apparatur- och testuppställningar förekommer samt att instruera i fält- och laboratoriebaserade metoder. Administrativt kursansvar inom någon eller några ämnen ingår i arbetsuppgifterna. Undervisningen sker på svenska och engelska. Administrativa uppgifter i övrigt och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår.

Stationeringsort är Umeå.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av pedagogisk skicklighet och yrkeserfarenhet ska ägnas särskild omsorg vid denna anställning. Därutöver ska gälla graden av skicklighet att bidra till programutveckling och kursutveckling.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Pedagogisk skicklighet (3). I andra hand beaktas relevant yrkeserfarenhet (2), administrativ skicklighet, och förmåga att leda och utveckla verksamhet och personal (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Den sökande förväntas kunna uppvisa pedagogisk skicklighet, i första hand inom ämnesområdet idrottsmedicin. Den pedagogiska skickligheten avser dokumenterad erfarenhet av undervisning inom högskolan. Följande erfarenheter ska dokumenteras och är meriterande:

  • genomförande och utvärdering av undervisning på grundnivå
  • medverkan vid högskolepedagogiskt utvecklingsarbete
  • praktisk handledning och examination inom idrottsmedicinska området
  • praktisk erfarenhet av praktisk/laborativ undervisning på universitet/högskola
  • vidare krävs god administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om utvecklingsarbete.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

För denna anställning är kunskaper inom undervisning och handledning där apparatur- och testuppställningar förekommer samt att instruera i fält- och laboratoriebaserade metoder särskilt meriterande.

Vikariatet är på två år och sista ansökningsdag är 2019-06-09.

Vid frågor kring denna rekrytering, kontakta gärna universitetslektor, Apostolos Theos  på tel. 090-786 6619  eller per epost apostolos.theos@umu.se.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-705-19
Kontakt
  • Apostolos Theos, +46 90 7866619
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-05-08
Sista ansökningsdag 2019-06-09

Tilbage til Ledige stillinger