Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Förste forskningsingenjör med inriktning mot energiteknik och termisk processkemi
Vid Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik bedriver forskargruppen Thermochemical Energy Conversion Laboratory en stark, expanderande och ofta multidisciplinär tillämpad forskning, där kompetenser från teknikvetenskap, kemi, fysik, miljövetenskap och medicin möts. Det övergripande syftet med forskningen innefattar att bidra med ny kunskap som kommer till nytta för samhälle och industri i strävan efter att öka användningen av nya bränslen och material, utveckla och förbättra industriella processer, undvika dyra driftproblem, återvinna ändliga resurser, samt minimera skadliga biprodukter och föroreningar.

Ett av de forskningsspår som etablerats nyligen involverar kemisk speciation och distribution av näringsämnena fosfor, kalium och kalcium, samt tungmetaller i olika askfraktioner. Djupgående kemisk karakterisering av askor/koks behövs för att bedöma möjligheten att utnyttja nya bränslen och restprodukter för ett hållbart samhällsbygge.  Vi behöver nu en förste forskningsingenjör som ska arbeta med djupgående analyser och utvärdering av askfraktioner med hjälp av bildanalys från elektronmikroskopi (SEM/EDS), pulverröntgenkristallografi (XRD) och röntgentomografi för att studera morfologi samt identifiera hur fosfor är distribuerat i förhållande till ytor i askpartiklar.

Vi söker nu en förste forskningsingenjör för djupgående analyser och utvärdering av askfraktioner. Arbetet kräver kunskap inom biobränsle, termiska processer med biomassa, en djup förståelse av hur aska bildas och förändas i termiska processer. Vidare ställer mängden data höga krav på förmåga till extensiv datahantering och utvärderingsförmåga.

Arbetsuppgifter
Arbetet består i att analysera prover, utvärdera och sammanställa data som är genererade i tidigare faser vid förbränningsförsök samt askfraktioner från industriella parter. Även nya förbränningsförsök i laborativ skala kan bli aktuella.

Specifikt innebär det att:

 • Djupgående analyser och utvärdering av askfraktioner med exempelvis SEM/EDS och XRD
 • Bildanalys och SEM/EDS på askfraktioner för att utreda porositet
 • Framtagande och analys av tomografidata
 • Sammanställa data och utvärdera information genom statistiska och multivariata analysmetoder
 • Sammanställa genererade resultat för att ge underlag till ansökningar om stråltid vid synkrotroner

Kompetenskrav
Vi söker dig som har doktorsexamen i energiteknik med inriktning mot termisk processkemi eller motsvarande. Dokumenterad erfarenhet av bildanalys och SEM/EDS på aska samt bildanalys av tomografidata för att utreda porositet och sammansättning, samt att hantera stora mängder analytisk data genom multivariata statistiska analysmetoder krävs. Det är även ett krav att du har dokumenterad erfarenhet av förbränningskemi och termisk omvandling av biomassa. Du har god analytisk förmåga och vana av att arbeta självständigt och lösningsorienterat. God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift krävs då projektet bedrivs i nära samarbete med industriella partners och kommunikationen sker på svenska.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av arbete vid synkrotroner, pulverröntgenkristallografi, samt termodynamiska jämviktsberäkningar med relevans för energiapplikationer är meriterande. Erfarenhet av planering och genomförande av förbränningsförsök i laborativ skala är också meriterande.

Ansökan
Ansökan ska i sin helhet vara skriven på engelska eller svenska och bestå av följande handlingar:

 • Personligt brev med kortfattad beskrivning av sökanden och motivering till varför du söker anställningen samt dina kontaktuppgifter
 • Curriculum vitae (CV)
 • Publikationslista
 • Kopior av relevanta examensbevis och eventuella intyg
 • Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner som känner till dina akademiska kvalifikationer

Villkor
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 5 månader.  Tillträde 2019-09-01.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-01-31
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-751-19
Kontakt
 • Nils Skoglund, 090-786 68 01
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-05-09
Sista ansökningsdag 2019-05-27

Tilbage til Ledige stillinger