Umeå universitet, Institutionen för strålningsvetenskaper

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå Universitet tillsammans med Medicinsk teknik – FoU (MT-FoU) vid Norrlands universitetssjukhus utlyser en doktorandtjänst i medicinsk teknik med inriktning mot MRI (Magnetic Resonance Imaging).

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att utveckla nya MRI-metoder för att kartlägga hur nedsatt funktion på kroppens artärer och förändrad hemodynamik påskyndar hjärnans åldrande. Framförallt kommer projektet till att baseras på flödesmätningar (4D-FLOW MRI) för att utforska samband mellan den åldrande hjärnans blodförsörjning och funktion.

Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig och inkluderar forskare och doktorander inom både klinisk och medicinteknisk forskning.  

Kompetenskrav 

Grundläggande behörighet för att antas till forskarutbildning har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att bli antagen till forskarutbildning i medicinsk teknik krävs dessutom civilingenjörsexamen eller annan universitetsutbildning med minst 90 högskolepoäng inom ämnena fysik, datavetenskap, matematisk statistik eller teknik, samt minst 50 högskolepoäng matematik, eller motsvarande utbildning. Kurser i och erfarenhet av medicinsk teknik, MRI, bildanalys/signalanalys, programmering och anatomi/fysiologi är meriterande. 

Nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd forskarutbildningsgrupp.

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla:

  • Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering till varför du söker, samt din kontaktinformation.
  • En meritförteckning (CV).
  • I förekommande fall kopior av masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer eller erfarenheter.
  • Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser.
  • Kontaktinformation till två tillfrågade kontaktpersoner.

Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2019-06-03.

Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av Anders Wåhlin, PhD, anders.wahlin@umu.se

Tillträdesdag

Enligt överenskommelse

Löneplacering 

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorander.

Övrig information

https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/forskarutbildning/doktorandhandboken/

 

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-731-19
Kontakt
  • Anders Wåhlin, 090-785 41 58
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-05-06
Sista ansökningsdag 2019-06-03

Tilbage til Ledige stillinger