Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Postdoktor-tjänst inom virologi

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, vill rekrytera en postdoktor för en 2-årig tjänst inom virologi. Postdoktor kommer att vara aktiv i ett forskningsprojekt som syftar till att förklara påverkan av APOE-genotypen på infektion med herpes simplexvirus med det långsiktiga målet att bättre förstå hur infektioner av herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) bidrar till utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

Projekt

APOE-genotyp har föreslagits som en viktig riskfaktor i både Alzheimers sjukdom (AD) och herpes simplex virus typ 1-infektion i hjärnan. Att förstå mekanismerna för detta samspel mellan APOE4 och HSV-1 är centrala för att förstå HSV-1: s roll i AD-processer och för framtida utveckling av möjliga insatser för att minska risken för AD-utveckling.

I detta projekt fokuserar vi på att förklara på molekylär nivå hur förekomsten av apolipoprotein E (apoE) påverkar virus bindning till och inträde i neurala celler på ett isoformspecifikt sätt. För att göra det kommer vi att kombinera klassiska virologiska experiment med avancerade biofysikaliska analyser som bygger på fluorescensmikroskopi och ”single particle tracking” för att studera virusbindning till värdcellen och virusupptagningen.

Utöver detta kommer du också att använda in vitro-modeller av cellytan för att utföra virus-membraninteraktionsstudier med användning av ytbaserade metoder (t ex TIRF, SPR) för att komplimentera mikroskopiexperiment med levande celler.

Din roll

Du kommer att vara ansvarig för att genomföra forskning som en del av ett samarbetsprojekt som involverar Bally- och Lövheim-labben, och arbeta nära andra postdoktorer och studenter i Bally-labbet.

 

Du kommer att:

- Förbereda lipidbundna apoE-innehållande lipoproteinpartiklar.

- Utföra infektionsanalyser av neuroner.

- Studera virusbindning med användning av ytkänsliga tekniker (TIRF-mikroskopi och QCM-D) och in vitromodeller av cellytan.

- Studera biomolekylära interaktioner med surface plasmon resonance.

- Karaktärisera virusinträde med hjälp av fluorescensmikroskopi med levande celler och single particle tracking.

- Delta i och bidra till vetenskapliga gruppmöten som involverar grupperna och deras medarbetare.

- Bidra till publicering av forskningsresultat.

- Delta i utbildning och handledning av forskare och forskarstuderande.

 

Urvalskriterier

I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Den valda kandidaten ska ha doktorsexamen i medicin eller naturvetenskap med inriktning mot infektionsbiologi, cellbiologi, biokemi, biofysik eller relaterade discipliner. 

Expertis antingen i virologi eller i fluorescensmikroskopi, single partcle/molecule tracking och bildanalys är starkt meriterande.

Förmåga att självständigt planera experiment, utveckla metoder och genomföra analyser, och sammanfatta resultat på engelska är ett krav.

Det förväntas att kandidaten kan bedriva forskning på ett mycket självständigt sätt och ansöka om egen finansiering. Dessutom ska kandidaten ha dokumenterat god förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö vid gränssnittet mellan fysik, kemi och biologi och att samarbeta med andra forskningsgrupper.

Forskningsmiljö

Detta projekt kommer att genomföras i en mycket tvärvetenskaplig miljö som samarbetar med Umeå Center for Microbial Research (UCMR) och Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS). Postdoktoren kommer att vara aktiv i den Marta Ballys grupp inom Wallenbergs centrum för molekylärmedicin (WCMM) vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. Hennes grupp fokuserar på mekanismer som modulerar virus-membraninteraktioner och virusinträde. Postdoktoren kommer att arbeta vidare i nära samarbete med Hugo Lövheims (Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Geriatrisk medicin och WCMM), Fredrik Elghs (Institutionen för klinisk mikrobiologi, virologi) och Dr Anders Olofssons (Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik) grupper.

Positionsöversikt

Heltid 2 år, tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan görs elektroniskt via Varbi (Dnr AN 2.2.1-719-19), sista ansökningsdag är 2019-06-13.

Ansökan ska innehålla:

  1. Personligt brev som illustrerar kvalifikationer och motivation
  1. CV inklusive publikationslista
  1. Kopia av doktorsbevis
  1. Kontaktuppgifter till 2-3 referenser

För frågor, vänligen kontakta: Marta Bally, E-post: marta.bally@umu.se

Välkommen med din ansökan!

 Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-719-19
Publicerat 2019-05-02
Sista ansökningsdag 2019-06-13

Tilbage til Ledige stillinger