Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för fysik söker en postdoktor i magnetosfärsfysik. Anställningen omfattar heltid (100%) under 2 år med projektstart snarast eller enligt överenskommelse. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med forskare från the University of Leicester UK, Danish Technical University Copenhagen och the Community Coordinated Modeling Center (CCMC), NASA Goddard Space Flight Center, Washington USA. Sista ansökningsdag är 2 juni 2019.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Målet med projektet är att öka vetenskapens förståelse av temporära variationer i geomagnetiska stormar, speciellt med avseende på snabba tidsvariationer och deras förhållande till solvindens drivkraft och fysikaliska processer i jordens magnetosfär och magnetsvans.

Geomagnetiska stormar kan vara mycket skadliga för mänsklig infrastruktur, både i rymden och på marken. I en geomagnetisk kontext brukar man sammanfatta dessa och andra variationer i plasmamiljön runt jorden som ”rymdväder”. Geomagnetiska stormar har studerats under lång tid, men fortfarande återstår många obesvarade frågor, speciellt rörande hur stormarna varierar på korta tidsskalor. En det stormar (eller stormfaser) uppvisar förhållandevis långsamma tidsvariationer hos magnetfältet, även i samband med starka magnetfältsstörningar, medan andra stormar uppvisar snabba och multipla spikar i magnetfältet (dB/dt större än 1000 nT/min). Sådana störningar kan skapa geomagneiskt inducerade strömmar, “Geomagnetically Induced Currents” (GICs), vilka är välkända fenomen inom rymdvädret. Idag känner vi inte till vad som avgör ifall en storm kommer att uppvisa lugna eller snabba och spikiga variationer. Det är därför av yttersta vikt, både för vetenskapen och för förutsägbarheten av GICs, att klargöra vad som avgör hur spikig en storm blir.

I projektet kommer vi att studera vad som orsakar och driver spikiga stormar. De huvudsakliga arbetsuppgifterna för postdoktorn är att identifiera magnetiskt störda perioder från markbaserat magnetometerdata då det samtidigt finns relevant satellitdata att tillgå från solvinden såväl som från magnetosfären och magnetsvansen. Beroende på kandidatens styrkor kan även numerisk modellering inkluderas i projektet.

Projektet är till största delen finansierat av Rymdstyrelsen, men med ett mindre bidrag från the University of Leicester och från Umeå universitet.

Mindre undervisningsuppdrag, t.ex. exjobbshandledning inom det egna området, kan eventuellt ingå i anställningen.

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 2 år. Startdatum snarast eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Du ska ha en doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i rymdfysik, magnetosfärsfysik eller annat för projektet relevant ämne. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Du ska ha en omfattande erfarenhet av att studera rymdplasmafenomen genom att analysera in-situ-mätningar från satelliter och/eller markbaserat data från t.ex. magnetometrar och radar. Erfarenheter av att ha arbetat med numeriska simuleringar är meriterande. Goda programmeringskunskaper (i exempelvis C, Matlab och Python) är ett krav. Erfarenhet av att bedriva självständig forskning samt att publicera artiklar i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter är meriterande. Tidigare undervisningserfarenheter på universitetsnivå är också meriterande. Du är social, engagerad, ansvarsfull och brinner för att utvecklas, både som individuell forskare och som medlem av en forskargrupp. Du ska därför ha god förmåga att arbeta både i grupp och individuellt. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
1. Ett följebrev med en motivering till varför du söker samt en beskrivning av dina kvalifikationer, dina forsknings- och undervisningserfarenheter samt dina erfarenheter inom det område som anges i projektbeskrivningen ovan (max 5 sidor)
2. En beskrivning av hur du skulle angripa projektet och ett förslag till forskningsplan som visar hur din kompetens kan knytas till det föreslagna projektet (max 5 sidor),
3. En meritförteckning (CV) med publikationslista,
4. Kopior av doktorsexamensbevis samt andra relevanta examensbevis,
5. Kopia av doktorsavhandlingen och relevanta publikationer,
6. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner,
7. Övriga relevanta handlingar du vill åberopa.

Notera att allt material måste vara på svenska eller engelska. Om material skickas in på ett annat språk så måste en svensk eller engelsk översättning finnas tillgänglig.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2 juni 2019.

Övrig information
Närmare upplysningar lämnas av Maria Hamrin, maria.hamrin@space.umu.se och/eller Hermann Opgenoorth, hermann.opgenoorth@space.umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-669-19
Kontakt
  • Maria Hamrin, 090-786 60 36
  • Hermann Opgenoorth, 076-776 76 73
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2019-04-23
Sista ansökningsdag 2019-06-02

Tilbage til Ledige stillinger