Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik söker nu en universitetslektor som kan förstärka institutionens behov inom byggteknik. Vi söker dig som har undervisnings- och forskningserfarenhet inom ämnesområdet. Sista ansökningsdag är 2019-04-26.

Institutionen bedriver stark forskning och utbildning inom ett flertal kompletterande områden. Forskning inom bland annat energieffektivisering, termisk energiomvandling, styr- och reglerteknik, robotik, inbyggda system och autonoma system. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar, byggteknik, energiteknik, maskinteknik, elektronik samt interaktion och design.  

Arbetsbeskrivning
Den sökande förväntas delta i vår utbildning inom området byggteknik, vilket innefattar undervisning och utvecklingsarbete på både grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. Även handledning av doktorander och postdoktorer kan ingå i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas bedriva forskning som anknyter till någon av inriktningarna; hållbart byggande, byggnadsfysik, energieffektivisering eller byggnadsmaterial, t.ex. träteknik. Samverkan med industrin är viktig för både grundutbildning och forskning.

Anställningen innehåller institutionsfinansierad forskningstid motsvarande 40 % av en heltid i tre år. Efter dessa tre år finns möjlighet att i konkurrens ansöka om upp till 75 % forskningstid från fakulteten. Innehavaren av anställningen förväntas också söka externa forskningsmedel.

Anställningen är tillsvidare och på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen i byggteknik eller motsvarande ämnesområde av relevans för anställningen eller har motsvarande utländsk examen samt kan uppvisa pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund ska till lika del gälla graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Därutöver ska beaktas graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbetet.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområden inom ingenjörsutbildningar. Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik undervisning på kurser med inriktning mot byggteknik är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik handledning av examensarbeten och pedagogiskt utvecklingsarbete är likaså meriterande liksom erfarenhet av handledning av doktorander och postdoktorer. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Det är viktigt att beskrivningen av pedagogisk skicklighet följer instruktionerna i länken under ”Ansökan”.

Vetenskaplig skicklighet ska avse ovan nämnda forskningsområden och främst bedömas utifrån publikationer i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferenser som tillämpar ett så kallat peer review-system, liksom utifrån dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsfinansiering, särskilt från välrenommerade forskningsfinansiärer.

Den sökande bör ha internationell erfarenhet och dokumenterad förmåga att på ett självständigt och flexibelt sätt kunna verka, kommunicera och samarbeta inom akademin och samverka med industrin. Vidare krävs goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift.

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer. Väldokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla undervisnings- eller forskningsverksamhet är meriterande.

Det är av stor vikt att den sökande har en god samarbetsförmåga, initiativförmåga och uppvisar en hög grad av självständighet.

Umeå universitet har ambitionen att främja jämställdhet genom en jämnare könsfördelning på alla nivåer. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande, men alla är välkomna med sin ansökan.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 4 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • kontaktuppgifter till två referenspersoner

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-04-26.

Läs mer om Institutionen för tillämpad fysik och elektronik här: https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-fysik-och-elektronik/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-441-19
Kontakt
 • Per Hallberg, +46 90-786 80 62
 • Erik Näslund, +46 90-786 65 16
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2019-03-27
Sista ansökningsdag 2019-04-26

Tilbage til Ledige stillinger