Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för fysik söker en postdoktor i kometplasmafysik. Anställningen omfattar heltid (100 %) under 2 år med projektstart snarast eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 3 maj 2019.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Syftet med projektet är att det ska åstadkomma ett genombrott i vår förståelse för hur gränsskikt vid kometer bildas.

Rymdfarkosten Rosetta har levererat en ansenlig mängd mätdata från kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. En av de viktigaste frågor som finns kvar att besvara efter Rosettaprojektet är vilken fysik som ligger bakom bildandet av gränsskikt kring en komet. Rosetta har tillhandahållit omfattande observationsdata både från gränsskiktet kring den diamagnetiska kaviteten och den unga bogchocken, men en detaljerad förståelse av fysiken bakom dessa gränsskikt saknas fortfarande. I det här projektet kommer vi att använda både analys av Rosettadata och datorsimuleringar för att belysa de processer som ligger bakom gränsskiktens bildande och den fysik som bestämmer deras egenskaper.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för postdoktorn är, för det första, att använda simuleringar för att modellera bildandet av en diamagnetisk kavitet kring en komet, i nära samarbete med de som analyserar data från Rosetta. Målet är att finna en förklaring till de fysikaliska processer som ligger bakom hur den diamagnetiska kaviteten bildas kring kometer. För det andra kommer postdoktorn att använda datorsimuleringar av plasmaprocesser vid kometers bogchocker i kombination med satellitdata för att utöka vår förståelse av bogchocksfysik i allmänhet och kometbogchocksfysik i synnerhet.

Mindre undervisningsuppdrag, t.ex. exjobbshandledning inom det egna området, kan eventuellt ingå i anställningen.

Projektet är finansierat av Rymdstyrelsen.

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 2 år. Startdatum snarast eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Du ska ha en doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i plasmafysik, rymdfysik, eller annat för projektet relevant ämne. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Du ska ha erfarenhet av plasmasimuleringar. Kinetiska metoder, som particle in cell eller Vlasovsimuleringar, är meriterande. Goda programmeringskunskaper krävs (i exempelvis C, Fortran, Matlab och Python), speciellt med inriktning mot vetenskapliga tillämpningar. Erfarenhet av forskning inom rymdplasmafysik och kunskap därom är meriterande liksom kännedom om kometplasmafysik och erfarenhet av att analysera rymddata från kometer. Tidigare undervisningserfarenheter på universitetsnivå är också meriterande. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

1. Ett följebrev med en motivering till varför du söker samt en beskrivning av dina kvalifikationer, dina forsknings- och undervisningserfarenheter samt dina erfarenheter inom det område som anges i projektbeskrivningen ovan (max 5 sidor)

2. En beskrivning av hur du skulle angripa projektet och ett förslag till forskningsplan som visar hur din kompetens kan knytas till det föreslagna projektet (max 5 sidor),

3. En meritförteckning (CV) med publikationslista,

4. Kopior på doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis,

5. Kopia av doktorsavhandlingen och relevanta publikationer,

6. Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

7. Övriga handlingar som den sökande vill åberopa.

Ansökan skall skrivas på svenska eller engelska (företrädesvis). Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 3 maj 2019.

Övrig information
Närmare upplysningar lämnas av Herbert Gunell, herbert.gunell@umu.se

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 3 maj 2019.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-385-19
Kontakt
  • Herbert Gunell, +46 90 7865049
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2019-03-07
Sista ansökningsdag 2019-05-03

Tilbage til Ledige stillinger