Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av Europas starkaste forskningsmiljöer for växtgrundforskning inbegripande forskning om växternas ekologi, genetik, cellbiologi, molekylbiologi och fysiologi (se www.upsc.se). Vårt gemensamma mål är att förstå växternas anpassningsförmåga och acklimatisering till en föränderlig omvärld. Vi söker nu en motiverad doktorand inom projektet ”Regulatoriska mekanismer i växternas energimetabolism” i Johannes Hansons forskningsgrupp. Sista ansökningsdag är 2019-05-31.

Projektbeskrivning

I alla levande celler avläses energinivåerna för att optimera metabolism och fysiologiska processer. I växter är de två kinasen Target of Rapamycin (TOR) och Snf1 Related Kinase 1 (SnRK1) viktiga för reglermekanismen. Signaltransduktionskedjan är nästan identisk i alla eukaryota organismer. Kinasen verkar lokalt i cellen men ger olika effekter i olika delar av växten. Vi har valt att använda oss av ett cellkultubaserat experimentellt system. Vi är inriktade på att första hur signaltransduktionskedjorna initieras av förändrade nivåer av metaboliter, hur de två kinasen inhiberar varandra och på hur nedströms procellerna initieras. Vi använder framför allt genetiskt modifierade organismer och celler för att förstå rollen av individuella faktorer. Projektet kommer fokusera på translationell reglering som vi studerar på global nivå med hjälp av RiboSeq. Baserat på våra globala data-set vill vi identifiera de regulatoriska enheterna och beskriva deras molekylära mekanism.

Villkor för anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tillträde 2019 -07-01 eller enligt överenskommelse.

Kompetenskrav

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. Utöver detta måste minst 90 av högskolepoängen ha avslutats inom en biologisk kontext, varav minst 15 högskolepoäng inom det specifika området som projektet handlar om.

Kraven på särskild behörighet anses uppfyllda även av den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Erfarenhet av växter som experimentella modellsystem är en fördel. Det är essentiellt att du goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska. Vidare värdesätts egenskaper som kreativitet, initiativtagande och god kommunikationsförmåga. Vi söker en motiverad doktorand som har stor lust att lära och självständigt kan utveckla projektet tillsammans med forskningsgruppen. Erfarenhet av programmeringsspråk R och erfarenhet av att ha varit verksam i internationella team är även det en fördel.

Ansökan

Ansökan ska bestå av:

  • Ett personligt brev där den sökande beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt en motivering till varför den sökande är intresserad av och lämpad för doktorandanställningen
  • Curriculum vitae (CV)
  • Kopia på examensbevis
  • Kopior på relevanta arbeten som avhandlingar eller publikationer
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och ansök via knappen längst ner på webbsidan. Välkommen med din ansökan senast 2019-05-31. Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen. Rekryteringsförfarandet för denna position är i enlighet med högskoleförordningen (12 kap., §2) och beslutet angående anställning kan inte överklagas.

Vi ser fram emot din ansökan!

Övrig information

För ytterligare information kontakta Johannes Hanson, PhD, johannes.hanson@umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-346-19
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-27
Sista ansökningsdag 2019-05-31

Tilbage til Ledige stillinger