Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Designhögskolan vid Umeå universitet söker en universitetslektor i design med inriktning mot det dataintensiva samhället. Universitetslektorn kommer att genom transdisciplinär designforskning förstå, undersöka, artikulera och kritiskt undersöka dataintensiva företeelser som en del av samhället idag, och på så sätt svara mot omvärldens behov av ansvarsfull design. Anställningen är på heltid, och sista ansökningsdag är 2019-03-18. Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av forskning, undervisning och övrigt som innefattar administration, planering, dokumentering, utveckling och institutionsgemensamma arbetsuppgifter.

Kompetenskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Avlagd doktorsexamen ska vara inom området interaktionsdesign eller informatik med inriktning mot människa-maskin-interaktion.

Den framgångsrika sökande ska uppvisa vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet med inriktning mot att kritiskt undersöka grundvalarna inom området design och dataintensiva företeelser, samt de sociala implikationer som dessa för med sig. Den sökande ska uppvisa gedigen forskningserfarenhet av det beskrivna ämnesområdet och en mycket god förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Universitetslektorn ska även ha dokumenterad förmåga att framgångsrikt erhålla externa forskningsanslag.

Den sökande ska uppvisa en mycket god erfarenhet av designforskning i relation till samtida designpraktik, samt god förmåga att reflektera över relationen mellan dessa och kring förändringar och utveckling inom designområdet. Kandidaten skall även ha en mycket god förmåga att artikulera och reflektera kring design som kunskaps- och praktikfält i en samhällelig kontext, samt kunna positionera sin egen designforskningspraktik i relation till detta.

Den sökande ska också uppvisa pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet design, samt dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete. Ett krav är dokumenterad erfarenhet av och en kritiskt reflekterande hållning till olika undervisningsformer och handledning på högskolenivå, samt erfarenhet av att stödja individers och gruppers lärande. De pedagogiska erfarenheterna ska dokumenteras och kritiskt reflekteras över i en pedagogisk portfölj och den sökande ska ha formulerat en egen pedagogisk vision eller hållning i förhållande till designprocessen och industridesignerns roll, samt ha en förmåga att kritiskt reflektera över designutbildning, såväl undervisning som lärande, i relation till både designområdet och en samhällelig kontext.

Den administrativa skickligheten som krävs är förmåga att planera, utveckla och leda verksamhet och personal, i första hand vid högskolan men även inom andra relevanta verksamheter. Den framgångsrika kandidaten ska visa på utmärkt förmåga att självständigt kunna organisera, genomföra, leda, driva och följa upp forskningsprojekt och ha dokumenterad erfarenhet av samverkan i forskning, samt dokumenterad förmåga att leda samskapande processer i praktiken. Det innefattar även förmågan att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom design, med andra ämnesdiscipliner, med professionsutövare samt med andra aktörer inom designområdet och i samhället.

Annan skicklighet av betydelse som krävs är utmärkt förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift, samt mycket god förmåga till kommunikation och samarbete.

Meriterande
Meriterande är kunskaper och färdigheter inom projektplanering i akademiska design- och designforskningskontexter, samt förmåga att initiera, planera och leda projekt med flertalet intressenter. Erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning, erfarenhet av akademiskt ledarskap, samt kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk är också meriterande.

Ansökan
Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter, inklusive erfarenheter när det gäller forskning och undervisning samt fullständig publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se anvisningar i länk nedan)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se anvisningar i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal 
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 5 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 • två referenser inklusive kontaktuppgifter 

Anvisningar till Umeå Universitets redogörelse av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf
 
Övrigt
Anställningen omfattar 100 % och är en tillsvidareanställning. Sista ansökningsdag är 2019-03-18. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsform Fastansat
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-235-19
Kontakt
 • Thomas Olofsson, 090-786 67 10
 • Sara Eriksson, 090-786 69 96
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2019-02-22
Sista ansökningsdag 2019-03-18

Tilbage til Ledige stillinger