Umeå universitet, Handelshögskolan

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Professor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att leda forskning och utveckla forskningsmiljön inom området marknadsföring genom egen forskning samt genom undervisning och handledning, främst på avancerad nivå och på forskarutbildningsnivå. Utveckla och koordinera forskning inom företagsekonomi, med en specialisering mot marknadsföring. Bedriva forskning, publicera i etablerade tidskrifter och bidra med extern finansiering till sig själv och andra. Delta i undervisning, primärt inom sitt specialområde. Interagera med organisationer utanför universitetet på lokal, nationell och/eller internationell nivå, delta i institutionens lokala aktiviteter. Tjänstgöringsort är Umeå.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen (HF) samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. 

Behörigheten ska ligga inom området företagsekonomi, inriktning marknadsföring.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid anställning av en professor ska graden av en sådan vetenskaplig skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund pedagogisk skicklighet, administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet visas genom självständiga forskningsinsatser, förmåga att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterade nationella och internationella forskarsamarbeten, publikationer samt förmåga att kommunicera forskning inom vetenskapssamhället och i det omgivande samhället. Skicklighet kan också visas genom god ledarskapsförmåga i forskningsprojekt och framgångsrik handledning.

Pedagogisk skicklighet avser lärarens samarbete med studenter, den egna pedagogiska utvecklingen samt bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Pedagogisk skicklighet avser också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning och deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier.

Administrativ skicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal. Detta kan innefatta uppdrag som ansvarig för program, enheter eller forskningsprogram. Till detta bedöms också samverkan, som innefattar intellektuella bidrag till samhället utanför universitetet.

Samarbetsförmåga omfattar förmåga att formulera, planera och bidra i projekt som inkluderar flertalet personer, och att delta i gemensamma forskningsprojekt och andra gemensamma aktiviteter vid institutionen.

Eftersom sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket är det särskilt meriterade att kunna kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid en avvägning av bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas största betydelse med en vikt av (3). Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet (2). Administrativ skicklighet tillkommer (1) och samverkan (1).

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska stor vikt läggas vid forskningsresultat från de senaste fem åren och förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare. Vidare ska en professor vid Handelshögskolan kvalificera sig som en scholarly academic i enlighet med det kvalitetssystem som är implementerat vid Handelshögskolan. För att kvalificera sig som scholarly academic krävs bland annat ett visst antal publikationer i högt rankade tidskrifter under de senaste fem åren. Frågor kring detta besvaras av kontaktperson enligt nedan.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid erfarenhet av handledning av doktorander och undervisning i forskarutbildning.

Vid bedömning av administrativ skicklighet läggs särskild vikt vid förmågan att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenheter från förtroendeuppdrag inom institutionen, fakulteten eller universitetet och väl dokumenterad förmåga till ämnesövergripande samarbete, både nationellt och internationellt.

Stort vikt kommer även att läggas på samarbetsförmåga, samt förmågan att initiera aktiviteter och åtaganden som utvecklar institutionen.

Ansökan
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du, här.

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

I varje rekryteringsprocess eftersträvar vi ökad mångfald och välkomnar därför särskilt kvinnor som sökande till denna anställning.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Mer om Handelshögskolan 
Handelshögskolans vision är att vara ett framstående lärosäte vad gäller utbildning i Sverige, att bedriva forskning av hög internationell standard samt att samverka med näringsliv och förvaltning inom såväl som utanför vår region. I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning för att utveckla ansvarstagande ledare med en förståelse för samhällets utmaningar gällande hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 80 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Handelshögskolan har AACSB-ackreditering och är hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här: http://www.usbe.umu.se

 

 


Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1962-18
Kontakt
  • Professor Lars Silver, lars.silver@umu.se, + 46 90 786 67 98
Facklig företrädare
  • SACO, + 46 90786 53 65
  • ST, + 46 90786 54 31
  • SEKO, + 46 90 786 52 96
Publicerat 2018-12-12
Sista ansökningsdag 2019-04-10

Tilbage til Ledige stillinger