Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet utlyser ett biträdande universitetslektorat i datavetenskap med inriktning maskininlärning. Denna anställning, som inrättats genom Wallenberg Autonomous Systems Program (WASP), åtföljs av betydande resurser för ytterligare rekrytering (se nedan). 

Arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter
Den huvudsakliga inriktningen på denna anställning är avancerade tekniker för maskininlärning. Exempel på forskningsområden är inlärning av särdrag och grundning (representation learning and grounding), sekventiellt beslutsfattande och belöningsinlärning (sequential decision making and reinforcement learning), lärande från små datamängder (learning from small data sets), generativa motverkande nätverk (Generative Adversary Networks, GAN’s), inkrementellt lärande (incremental learning), och fleruppgifts-/överföringsinlärning (multi-task/transfer learning). Innehavarens primära expertis förväntas ligga inom kärnområdena för maskininlärning, men idealt ska han/hon också ha erfarenhet av att tillämpa forskningen inom olika områden.

Anställningen erbjuder stimulerande och utmanande arbetsuppgifter och ett viktigt kriterium för anställning är ett starkt forskningsengagemang. Innehavaren kommer att ha en viktig roll med stor frihet i arbetet med att utveckla området maskininlärning vid institutionen, såväl inom forskning och grundutbildning som inom forskarutbildning. Innehavaren förväntas också utveckla samarbeten över institutionsgränser och andra gränser både inom och utanför universitetet och inom WASP.

Med anställningen följer resurser för att finansiera två doktorander (fyra år vardera) och två postdoktorer (2 år vardera). 

Anställningen är tidsbegränsad till 5 år och utgörs av 4 års egen forskning (i genomsnitt 80 % per år) och 1 års pedagogisk meritering/undervisning (i genomsnitt 20 % per år).

Befattningen är en meriteringsanställning som gör det möjligt att utveckla och etablera en långsiktig forskningsverksamhet. En biträdande universitetslektor har rätt att, efter ansökan, prövas för befordran till universitetslektor.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har doktorsexamen i datavetenskap eller närliggande område eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Dessutom krävs en relevant och dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området för anställningen. Främst ska den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Hög kunskapsnivå i engelska i såväl tal som skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande.

Vetenskaplig skicklighet skall avse kärnområden inom maskininlärning, med fokus på beräknings- och metodinriktad forskning. Dokumenterad erfarenhet av att tillämpa dessa kunskaper inom något tillämpningsområde är en merit.

Graden av vetenskaplig skicklighet ska dels bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter och konferenser som tillämpar ett peer-review system, dels utifrån den sökandes dokumenterade skicklighet att utveckla och genomföra forskningsprogram där forskningsinsatserna aktualitet, kvalitet och originalitet kommer att bedömas. Den vetenskapliga skickligheten ska även bedömas utifrån bilagd forskningsplan, vilken ska värderas utifrån den föreslagna forskningens höjd, det valda forskningsområdets relevans för den utlysta anställningen samt graden av nytänkande. Meriterande för befattningen är akademisk eller industriell postdoktoral forskningserfarenhet. Meriterande är även dokumenterad erfarenhet av att tillämpa ämneskunskaperna inom olika tillämpningsområden samt dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsresurser.

Därutöver skall beaktas graden av pedagogisk skicklighet och graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan. Vidare ska beaktas administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, liksom förmågan att samverka med det omgivande samhället.

Ansökan
Ansökan, som företrädesvis skrivs på engelska, ska innehålla:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter, inklusive erfarenheter när det gäller forskning och undervisning samt fullständig publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se anvisningar i länk nedan) 
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se anvisningar i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal 
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 5 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen och hur du kan bidra till forskningen inom WASP strategiska områden.
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • tre referenser inklusive kontaktuppgifter 

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här:
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommensenast 2019-01-02.

Information
Ytterligare information lämnas av prefekt Pedher Johansson, pedher@cs.umu.se, +46(0)90 786 7707.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1810-18
Kontakt
 • Pedher Johansson, 090-786 77 07
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2018-11-27
Sista ansökningsdag 2019-01-02

Tilbage til Ledige stillinger