Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Kemiska institutionen söker en doktorand i kemi med inriktning mot miljökemi - Hydrokol från slam och andra restströmmar. Doktorandens projekt kommer att fokusera på att undersöka bildning av ett spännande kolmaterial från hydrotermiskt behandlade restprodukter och avfall.. Anställningen gäller för fyra års forskarstudier, vilket innebär egen forskning och deltagande i kurser på forskarutbildningsnivå. Sista ansökningsdag är 8 maj 2024. Startdatum är l juni 2024, eller enligt överenskommelse.

 

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Industriella och kommunala sidoströmmar som slam från massa- och pappersbruk, biogasproduktion och avloppsrening är resurser som idag inte nyttjas optimalt, delvis för att de är utmanande att hantera, och har en komplex och potentiellt miljö- och hälsofarlig sammansättning. En lovande teknik för detta ändamål är hydrotermisk karbonisering (HTC), en våt omvandlingsteknik som inte kräver någon föregående torkning av utgångsmaterialet. Det är känt sedan länge att HTC genererar kol, en liten mängd gas och ett filtrat med hög halt organiskt innehåll. Men det bildas även en fjärde produkt, ett kol som spontant faller ut från HTC-filtratet. Detta kol har mycket spännande sammansättning, och yt- och morfologiska egenskaper av relevans för miljö- och tekniska tillämpningar. Inom detta doktorandprojekt kommer vi att ytterligare undersöka denna produkt, hur den bildas, vilka faktorer som styr bildningen, hur denna kan påskyndas eller styras i önskad riktning, samt studera dess egenskaper och funktion i utvalda applikationer.

 

Behörighet och kvalifikationer

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå. Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörighetskraven måste vara uppfyllda vid antagningstillfället, men behöver inte vara uppfyllda när du skickar in din ansökan.

 

Övriga krav är:

Detta projekt kommer att utföras i en forskargrupp där forskning bedrivs kring termiska processer som nyttjar biomassa, avfallsmaterial och andra biomaterial. Du ska ha ett stort intresse för området och vara beredd att ta dig an vetenskapliga och tekniska utmaningar.

Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs.

Meriterande är:

Kurser inom miljökemi, termodynamik och organisk kemi, samt erfarenhet från arbete med restströmmar och/eller hydrokol.

Erfarenhet av att självständigt ha utfört laborativt arbete och av instrumentella analystekniker som exv SEM och FT-IR.

 

Du bör vara kreativ, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av självständighet.

 

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i ovan beskrivna forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (maximalt 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

 

Ansökan

Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 8 maj 2024. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på svenska:

  • Kortfattad beskrivning av varför du söker anställningen samt hur dina kvalifikationer och erfarenheter är relevanta för projektet beskrivet ovan (maximalt två sidor),
  • curriculum vitae (CV)
  • kopia av examensbevis inklusive dokumentation av fullföljda högskolekurser, betyg samt eventuella ytterligare certifikat eller intyg som är av relevans för projektet,
  • kopia på examensarbete samt eventuella publikationer (maximalt fem),
  • namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Ansökningshandlingarna skall vara i MS Word eller PDF.

 

Mer information

För mer information kontakta universitetslektor Stina Jansson, stina.jansson@umu.se, 090-786 76 22.

Välkommen med din ansökan.

 

Om oss

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Fyra större forskningsområden, Biologisk kemi, IBEAM, Organisk kemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/. Mer information om att vara anställd vid Umeå universitet: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde 1 juni 2024, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-620-24
Kontakt
  • Stina Jansson, 090-7867622
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-04-16
Sista ansökningsdag 2024-05-08

Tillbaka till lediga jobb